HOVON 103 (Acute myeloïde leukemie (AML / RAEB)

  • Acute myeloïde leukemie
  • Tijdelijk gesloten sinds 03-01-2019

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Doel onderzoek

HOVON 103: Een programma met gerandomiseerde fase-II studies naar de verdraagbaarheid en werkzaamheid van het toevoegen van nieuwe geneesmiddelen aan standaard inductie chemotherapie bij patiënten, van 66 jaar of ouder, met onbehandelde acute myeloïde leukemie (AML) en myelodysplasie type Refractaire anemie met toename blasten (RAEB) en sterk verhoogd risico AML ≥ 18 jaar.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • VUmc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A randomized phase II multicenter study with a safety run-in to assess the tolerability and efficacy of the addition of oral lenalidomide to standard induction therapy in AML and RAEB => 66 years and very poor risk AML => 18 years

Kankersoorten

  • acute myeloïde leukemie

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

300

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO
 
Vermelding in trialregister:
Trialregister CCMO: NL30483.078.09
(tosedostat) NL29253.078.09 (lenalidomide)

Datum laatste controle

02-08-2019