RECOVER-studie (Prostaatkanker)

 • Open sinds 09-01-2023

Onderzoek naar de effecten van de behandeling van een vergevorderde vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen.
Onderzocht wordt of een operatie waarbij de prostaat (en zaadblaasjes) worden verwijderd of behandeling met bestraling (vaak gecombineerd met hormoontherapie) de beste optie is voor patiënten met een vergevorderde vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen. We kijken hierbij voornamelijk naar de nadelige effecten van de behandeling en het effect daarvan op de kwaliteit van leven in de jaren na behandeling.

Kijk voor meer informatie over dit onderzoek het informatiefilmpje.

Doel onderzoek

Een operatie waarbij de prostaat (en zaadblaasjes) worden verwijderd en behandeling met bestraling (gecombineerd met hormoontherapie) zijn veruit de meest toegepaste behandelingen voor een vergevorderde vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen. Meestal heb je als patiënt de keuze tussen deze twee behandelopties. Een belangrijk onderwerp bij deze behandelkeuze is een verschil in nadelige effecten die kunnen optreden na de behandeling. Deze nadelige effecten, bijvoorbeeld ongewild urineverlies, erectiestoornissen, plas- en darmklachten, kunnen tijdelijk van aard maar ook blijvend zijn. Het is op dit moment niet bekend welke van de twee behandelingen de minste negatieve effecten heeft en wat de invloed hiervan is op de kwaliteit van leven in de jaren na behandeling. Het doel van de RECOVER-studie is om hier inzicht in te krijgen. Er wordt ook onderzocht hoeveel mannen gedurende vijf jaar kankervrij blijven, welke kosten beide behandelingen met zich meebrengen en welke behandeling het meest kosteneffectief is.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een vergevorderde vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen (cT3a-bN0M0 en/of ISUP-graad ≥4 en/of PSA bij diagnose groter dan 20 ng/mL).
 • De histologische vorm is adenocarcinoma.
 • Patiënten mogen niet al gestart zijn met Androgen Receptor Targeted Agents (ARTA).  
 • Patiënten zijn fit genoeg voor beide behandelingen (WHO performance status 0-1).
 • Patiënten zijn tussen de 50 en 75 jaar oud.
 • Patiënten wonen in Nederland én kunnen Nederlands lezen en begrijpen.
 • Patiënten zijn gediagnosticeerd in of verwezen naar één van de deelnemende ziekenhuizen
 • Diagnose en behandeling vinden plaats in Nederland

Behandeling

Meedoen aan dit onderzoek heeft geen invloed op de behandeling waarvoor de patiënt heeft gekozen. Alle deelnemende patiënten vullen (ongeacht de behandeling) een vragenlijst in op drie momenten:

 • vlak voor de start van de behandeling,
 • 1 jaar na start van de behandeling,
 • 3 jaar na start van de behandeling.

Met deze vragenlijst wordt gemeten hoe een patiënt zijn gezondheid op dat moment ervaart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de prostaat-specifieke ‘EPIC-26’ en de meer generieke ‘EORTC-QLQ-C30’ gevalideerde vragenlijsten. Daarnaast bevat de vragenlijst een aantal algemene vragen over leefstijl, gezondheid, behandelkeuze en arbeidsparticipatie. Door de vragenlijst op meerdere momenten in te vullen kunnen veranderingen in de gezondheid en kwaliteit van leven worden gemeten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar recover@iknl.nl of bellen naar
088 234 66 55 (van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 17:00 uur).

De behandeling wordt gestopt als

Niet van toepassing

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • De patiënt vult op drie momenten een vragenlijst in. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • ADRZ
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Andros Clinics
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • BovenIJ ziekenhuis
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Vlietland Ziekenhuis
 • HMC
 • Instituut Verbeeten, Tilburg
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Martini Ziekenhuis
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • OLVG
 • Ommelander Ziekenhuis Groningen
 • Radboudumc
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Saxenburgh Groep
 • Spaarne Gasthuis
 • Treant Zorggroep
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • Zaans Medisch Centrum
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Ziekenhuis St Jansdal

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

High-Risk prostatE Cancer radiatiOn Versus surgERy

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

observationeel onderzoek

Maximaal aantal patiënten

837

Initiatiefnemers

 • Sponsor: ZE&GG/ZonMw
 • Verrichter: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Coördinatoren

dr. B.L. Heesterman, IKNL

Goedkeuring

 • Deze studie is niet-WMO plichtig bevonden door een erkende METC

Meer informatie

Nederlandse titel:
pRostaatkankEr prostateCtOmie Versus radiothERapie (RECOVER)

Meer informatie over de RECOVER-studie kunt u vinden op de site van Zorgevaluatie Nederland
Of bekijk voor meer informatie over dit onderzoek het informatiefilmpje.

Voor vragen of meer informatie over dit onderzoek kunt u mailen naar recover@iknl.nl of bellen naar 088 234 66 55 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur).

Datum laatste controle

18-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.