COSTAR lung - studie (Niet-kleincellige longkanker)

  • Gesloten voor deelname sinds 10-10-2023

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 17 patiënten aan deze studie meegedaan.

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 15 maart 2026.

Toelichting

Deze studie meet als eindpunt Overall Survival. Er wordt gekeken naar de overleving van patiënten die hebben meegedaan. Vandaar dat de studie nog wel een tijdje loopt, en de onderzoeksresultaten ook nog even op zich laten wachten.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Randomized, Open-Label Phase 2/3 Study Comparing Cobolimab + Dostarlimab + Docetaxel to Dostarlimab + Docetaxel to Docetaxel Alone In Participants with Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer Who Have Progressed on Prior Anti-PD-(L)1 Therapy and Chemotherapy (COSTAR Lung)

Kankersoort

  • longkanker, niet-kleincellig

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

750 wereldwijd, waarvan 23 in Nederland

Initiatiefnemers

GSK, Amersfoort

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een gerandomiseerd, open-label fase 2/3-onderzoek ter vergelijking van cobolimab + dostarlimab + docetaxel en dostarlimab + docetaxel en docetaxel alleen bij deelnemers met gevorderde niet-kleincellige longkanker die erger is geworden na een eerdere anti-PD-(L)1-behandeling en chemotherapie (COSTAR Lung)

Datum laatste controle

15-12-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.