LAVA-051- studie (CLL, MM, AML)

 • Open sinds 01-06-2021

Onderzoek naar een mogelijk nieuwe behandeling met het onderzoeksgeneesmiddel LAVA-051 voor patiënten met niet-reagerende of teruggekeerde chronische lymfocytaire leukemie (CLL), multipel myeloom (MM) of acute myeloïde leukemie (AML).

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt hoe veilig en hoe verdraagbaar het onderzoeksgeneesmiddel LAVA-051 is als het voor het eerst wordt toegediend aan proefpersonen. In het onderzoek worden verschillende doses LAVA-051 getest om de maximale dosis vast te stellen die veilig aan proefpersonen kan worden gegeven.

Antilichamen zijn eiwitten die in het lichaam worden gemaakt om het lichaam te beschermen. Het onderzoeksgeneesmiddel LAVA-051 is een antilichaam dat in een laboratorium wordt gemaakt. Het is ontwikkeld om het eigen immuunsysteem te helpen in de bestrijding van kankercellen. LAVA-051 bindt aan een bepaald eiwit dat wordt aangetroffen op het oppervlak van tumorcellen, met de naam ‘CD1d’. Door eraan te binden activeert LAVA-051 het immuunsysteem om de tumorcellen te vernietigen.

LAVA-051 is in Europa door de autoriteiten nog niet goedgekeurd, wat betekent dat artsen het middel niet mogen voorschrijven. Om deze toestemming en de licentie te verkrijgen zijn onderzoeken met proefpersonen onder toezicht van specialisten nodig. In dit onderzoek wordt LAVA-051 voor het eerst toegediend aan mensen. Het is eerder al wel getest in het laboratorium.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met chronische lymfocytaire leukemie (CLL), multipel myeloom (MM) of acute myeloïde leukemie (AML).
 • Patiënten reageerden niet op een voorafgaande behandeling of hadden een terugval na de vorige behandeling. Voor hen is op dit moment geen standaard behandeling beschikbaar.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger/geven geen borstvoeding. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens dit onderzoek.

Behandeling

Screening:
Tijdens de screening wordt beoordeeld of de patiënt mee kan doen. De onderzoeker voert een lichamelijk onderzoek uit, maakt een hartfilmpje (ECG) en meet gewicht, bloeddruk, ademhalingssnelheid, hartslag en temperatuur. Daarnaast wordt bloed en urine afgenomen om vast te stellen of de patiënt fit genoeg is om de onderzoeksbehandeling te ondergaan en of hij/zij geen onderliggende infectie heeft. Daarnaast wordt de ziekte beoordeeld:

 • Bij CLL : met behulp van een CT-of MRI-scan.
 • Bij MM: door bloed- en urineafname, een röntgenfoto en een CT- of MRI-scan.
 • Bij AML: via bloed- en beenmergafname.

Behandelfase:
De patiënt krijgt een bepaalde dosis van het middel LAVA-051. Ook wordt bepaald hoe het middel wordt toegediend: via een infuus of via een injectie onder de huid.
De behandeling wordt in kuren gegeven. Eén kuur duurt 28 dagen (4 weken). Het maximale aantal is 6 kuren.

Tijdens de behandelingen en na de laatste toediening van LAVA-051 worden er onderzoeken en metingen gedaan:

 • Of de patiënt last heeft van bijwerkingen.
 • Lichamelijk onderzoek en meten van onder andere gewicht, bloeddruk en hartslag.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Er wordt bloed (CLL & AML) of beenmerg (MM) afgenomen voor het testen van de aanwezigheid van bepaalde eiwitten op de kankercellen.
 • Röntgenfoto en/of CT-of MRI-scans en/of bloed- en beenmergafname.

Follow-up fase:

 • Wanneer de onderzoeksarts meent dat de patiënt baat kan hebben bij de behandeling wordt de behandeling voortgezet.
 • In de 4 weken na de laatste behandeling met LAVA-051 wordt telefonisch contact opgenomen met de patiënt of te informeren hoe het gaat en of er bijwerkingen zijn.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De ziekte erger wordt.

Bijwerkingen

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen geven. Sommige van deze bijwerkingen zijn bekend en sommige zijn nog niet bekend. Dit is de eerste keer dat LAVA-051 aan mensen wordt toegediend en het is nog niet bekend welke bijwerkingen LAVA-051 bij mensen zal hebben. De volgende mogelijke bijwerkingen kunnen optreden tijdens of na behandeling met LAVA-051:

 • Via een infuus: infuusreacties zoals opvliegers, veranderingen in hartslag en bloeddruk, benauwdheid, rugpijn, koorts, netelroos, oedeem (vochtophoping in een bepaald lichaamsdeel), misselijkheid en alle typen huiduitslag.
 • Via injectie onder de huid: reacties op de injectieplaats zoals roodheid, jeuk, blauwe plekken, pijn, zwelling en/of irritatie, en allergische reacties.
 • Tumorlysissyndroom (voor proefpersonen met CLL en AML). Tumorlysissyndroom kan optreden als veel kankercellen snel afsterven en hun inhoud in het bloed afgeven. Dit is een zeer ernstige complicatie die schade aan de nieren kan veroorzaken. Het kan ook een lage bloeddruk, spierkrampen, insulten en mogelijk dodelijke hartproblemen veroorzaken.
 • Cytokine-‘release’-syndroom met klachten zoals koorts, snelle hartslag, kortademigheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en/of blauwachtige kleur van de huid, vingernagels en lippen.
 • Problemen met het zenuwstelsel (neurologische problemen). Zulke problemen doen zich vaker voor bij patiënten met het Cytokine Release Syndroom (CRS). Zij zijn dan verward en gedesoriënteerd, lijden aan slapeloosheid, hebben problemen met communiceren, aanvallen, en lijden aan evenwichtsproblemen.
 • LAVA-051 heeft effect op weefsels die het CD1d-eiwit aan de buitenkant van hun cellen hebben. Naast de tumor zijn er ook niet-tumor weefsels met dit eiwit, zoals lever, huid, nieren, darmen, baarmoeder, alvleesklier, bindvlies, bijballen, thymus en amandelen.

Extra belasting voor patiënt

 • De patiënt blijft 2 nachten in het ziekenhuis na de eerste toediening van LAVA-051.
 • Mogelijke bijwerkingen.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • De onderzoeken en metingen kunnen voor ongemak zorgen.
 • De patiënt zal waarschijnlijk geen direct voordeel van de behandeling hebben omdat LAVA-051 in een vroeg stadium van ontwikkeling is.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 1 and 2a open-label study to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics, pharmacodynamics, immunogenicity and antitumor activity of LAVA-051 in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia, multiple myeloma or acute myeloid leukemia

Kankersoort

 • acute myeloïde leukemie
 • chronische lymfatische leukemie
 • multipel myeloom

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

102 (waarvan 20 in Nederland)

Initiatiefnemers

LAVA Therapeutics NV, UTRECHT

Coördinatoren

M. (Marja) Moeskens, Allucent (CATO EuropeGmH), KÖLN, DUITSLAND

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een open-label fase 1- en 2a-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek, immunogeniciteit en antitumoractiviteit van LAVA-051 bij patiënten met gerecidiveerde of refractaire chronische lymfocytaire leukemie, multipel myeloom of acute myeloïde leukemie.

Datum laatste controle

26-01-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.