MEPANC-1 studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 14-12-2020

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met alvleesklierkanker met een beperkt aantal uitzaaiingen in de lever en/of longen. Het gaat hier om een behandeling met immunotherapie (IMM-101) in combinatie met bestraling.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of immunotherapie (IMM-101) in combinatie met bestraling veilig en effectief is bij patiënten met alvleesklierkanker bij wie een beperkt aantal uitzaaiingen in de lever en/of longen is gevonden. Deze uitzaaiingen kunnen voor of na een eventuele operatie van alvleesklierkanker gevonden zijn.

Bij ongeveer 58% van de patiënten wordt alvleesklierkanker in een gevorderd stadium gediagnosticeerd. Bij 80% van de geopereerde patiënten met alvleesklierkanker keert de kanker weer terug. In beide gevallen is de standaardbehandeling chemotherapie. Onderzoek bij andere kankersoorten heeft aangetoond dat patiënten met een klein aantal uitzaaiingen een betere overlevingskans hebben dan patiënten met een groot aantal uitzaaiingen. Het is nog onduidelijk of dit voor patiënten met alvleesklierkanker ook geldt. Daarom krijgen deelnemers aan dit onderzoek ná de behandeling met FOLFIRINOX chemotherapie een extra behandeling met immunotherapie en bestraling.
In de studie wordt het IMM-101 vaccin als immunotherapie gegeven. Deze vaccinatie spoort het eigen immuunsysteem aan om kankercellen te herkennen en te vernietigen. De bestraling zal gericht worden op tumorweefsel in de alvleesklier en/of uitzaaiingen in de lever en/of longen. Bestralen is ook een vorm van vaccinatie. De straling zorgt ervoor dat de tumorcellen herkend kunnen worden door het immuunsysteem en het immuunsysteem geactiveerd wordt, waardoor de tumor cellen aangevallen kunnen worden.

In de studie wordt het IMM-101 vaccin als immunotherapie gegeven. Deze vaccinatie spoort het eigen immuunsysteem aan om kankercellen te herkennen en te vernietigen. De bestraling zal gericht worden op tumorweefsel in de alvleesklier en/of uitzaaiingen in de lever en/of longen. Bestralen is ook een vorm van vaccinatie. De straling zorgt ervoor dat de tumorcellen herkend kunnen worden door het immuunsysteem en het immuunsysteem geactiveerd wordt, waardoor de tumor cellen aangevallen kunnen worden.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met alvleesklierkanker met een lokaal recidief en/of maximaal 5 uitzaaiingen in de lever en/of longen.
 • Patiënten hebben een FOLFIRINOX chemokuur afgerond.
 • Patiënten zijn 18-75 jaar.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger/geven geen borstvoeding. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens dit onderzoek.

Behandeling

De behandeling duurt in totaal ongeveer 4 maanden, gevolgd door de standaard controles gedurende 5 jaar. Indien de patiënt goed op de behandeling reageert zal hij/zij tot maximaal 12 maanden na de studie één injectie van IMM-101 per maand blijven ontvangen. Deze injectie dient als een onderhoudsbehandeling.

Geschiktheidsonderzoek
Eerst wordt bepaald of de patiënt geschikt is om mee te doen aan deze studie. Hiervoor wordt een aantal onderzoeken gedaan:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Bloedonderzoek.
 • Beoordeling van de scans die gemaakt zijn na de laatste chemokuur.
 • De patiënt vult een vragenlijst in over de kwaliteit van leven.

De behandeling

 • De patiënt krijgt gedurende 12 weken IMM-101 immunotherapie, waarvan een deel gecombineerd met dagelijkse bestraling.
 • De patiënt krijgt 6 keer een injectie met IMM-101 (om de twee weken, met eenmalig een pauze van 4 weken) in het ziekenhuis.
 • De bestraling kan 5 tot 15 dagen duren, waarbij iedere dag een dosis straling wordt gegeven.
 • Voor de bestraling moeten eerst zogenaamde markers geplaatst worden op de plek waar bestraald moet worden (in de alvleesklier, lever en/of longen).
 • Via het bloed worden veranderingen in het immuunsysteem van de patiënt bekeken.
 • De patiënt vult op 3 momenten een vragenlijst in over de kwaliteit van leven.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen en complicaties hebben.

Complicaties plaatsen markers:

 • Verplaatsing van de marker waardoor de ingreep herhaald moet worden.
 • Milde ontsteking of bloeding van de alvleesklier (bij plaatsing van markers in de alvleesklier).
 • Klein infarct of bloeding in de long (bij plaatsing van markers in de long).

Bestraling:

 • Vermoeidheid.
 • Roodheid behandelde huid.
 • Misselijkheid.

Bijwerkingen IMM-101:

 • Roodheid en/of jeuk op de plaats van de onderhuidse IMM-101 injectie.
 • Koorts.

Extra belasting voor patiënt

 • Het plaatsen van de markers kan belastend zijn. Er kunnen ook complicaties optreden.
 • Mogelijke bijwerkingen van de bestraling.
 • Mogelijke bijwerkingen van de IMM-101 immunotherapie.
 • De patiënt is extra tijd kwijt door extra ziekenhuisbezoeken.
 • Extra onderzoeken en metingen kunnen voor ongemak zorgen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Safety and efficacy of IMM-101 combined with stereotactic radiotherapy in patients with limited MEtastatic PANcreatic Cancer (MEPANC-1)

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

100

Initiatiefnemers

Erasmus MC, Rotterdam

Coördinatoren

L.V. Wismans, Erasmus MC, Rotterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Veiligheid en effectiviteit van de behandeling IMM-101 (door verhitting gedood intact Mycobacterium obuense) en stereotactische radiotherapie bij patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen in de lever en/of longen

Datum laatste controle

05-10-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.