DIPLOMA-2 - studie (Alvleesklierkanker)

  • Open sinds 07-12-2021

Minimaal invasieve versus open pancreatoduodenectomie voor pancreas en periampullaire tumoren (DIPLOMA-2): een internationale multicenter patient-geblindeerde gerandomiseerde studie

Deze studie is verkort weergegeven en bevat geen volledige patiënteninformatie over dit onderzoek.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie VUMC
  • Catharina Ziekenhuis
  • Erasmus MC
  • Leids Universitair Medisch Centrum
  • Medisch Spectrum Twente
  • St. Antonius Ziekenhuis
  • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Minimally invasive versus open pancreatoduodenectomy for pancreatic and peri-ampullary neoplasms (DIPLOMA-2): an international multicenter patient-blinded randomized controlled trial

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

288

Coördinatoren

Drs. N. de Graaf, arts-onderzoeker chirurgie Amsterdam UMC, locatie VUmc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie:CCMO.

Vermelding in Trialregister: 

Datum laatste controle

01-02-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.