PREOPANC-4 - studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 01-01-2022

Implementatieprogramma van de optimale behandeling voor patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker.

Doel onderzoek

In dit onderzoek worden gegevens verzameld van ruim 200 patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker die na tenminste 4 maanden chemotherapie een stabiele ziekte hebben. Bij een deel van deze patiënten zal de tumor met een operatie verwijderd kunnen worden.

In het PREOPANC-4-project worden de laatste internationale inzichten, richtlijnen en ervaringen toegepast in Nederland. Het is de verwachting dat patiënten hierdoor beter worden geselecteerd voor de juiste behandeling. Bijvoorbeeld doorgaan met (een ander type) chemotherapie of het ondergaan van een operatie om te kijken of de tumor kan worden verwijderd. Dit vergroot mogelijk de kans op een langere overleving.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker, die al (deels) behandeld zijn met chemotherapie en die mogelijk in aanmerking komen voor een operatie.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger/geven geen borstvoeding. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens dit onderzoek.

Behandeling

 • De patiënt kan deelnemen als hij/zij de voorbehandeling met chemotherapie al (deels) heeft ondergaan. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met de behandeling van patiënten met hetzelfde ziektebeeld in de afgelopen jaren in Nederland. De deelnemende patiënt geeft toestemming voor het gebruik en opvragen van medische gegevens van de patiënt voor wetenschappelijk onderzoek.
 • De situatie van de patiënt (inclusief CT-beelden en bloeduitslagen) wordt besproken in een overleg met artsen en experts uit het binnen- en buitenland (chirurgen, oncologen en radiologen) om zorgvuldig te bepalen of een operatie zinvol is. Dit noemen we het ‘expertpanel’.
 • Het is belangrijk dat de deelnemende patiënt beseft dat deelname aan de PREOPANC-4-project niet betekent dat hij/zij automatisch in aanmerking komt voor een operatie om de tumor te verwijderen. Door de PREOPANC-4-studie verwachten wij dat bij ongeveer een vijfde tot een kwart van de patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker na chemotherapie alsnog de tumor verwijderd kan worden tijdens een operatie.

Deelname wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG), de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing, omdat er alleen gegevens worden verzameld voor dit onderzoek.

Extra belasting voor patiënt

Geen

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Catharina Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Isala
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Medisch Spectrum Twente
 • OLVG
 • Radboudumc
 • Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Nationwide implementation program for optimal multidisciplinary management and resection of locally advanced pancreatic cancer (PREOPANC-4)

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

223

Initiatiefnemers

Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG), Amsterdam

Coördinatoren

Drs. T.F. Stoop, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

 • Register CCMO: Deze studie is niet WMO-plichtig

Meer informatie

Nederlandse titel
Landelijk implementatieprogramma optimale behandeling lokaal gevorderde alvleesklierkanker (PREOPANC-4)

Kijk op DPCG voor meer (patiënten-)informatie over dit onderzoek

Datum laatste controle

24-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.