CRAVAT - studie (Vaginakanker)

  • Open sinds 26-06-2020

Behandeling van gemetastaseerd vulva carcinoom in neoadjuvante setting met carboplatin en paclitaxel.

Deze studie is verkort weergegeven en bevat geen volledige patiënteninformatie over dit onderzoek.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Treatment of metastatic vulvar carcinoma in a neoadjuvant setting with Carboplatin and Paclitaxel chemotherapy

Kankersoort

  • vaginakanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

12

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Datum laatste controle

04-12-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.