LAVA-1207- 001 studie (Prostaatkanker)

 • Open sinds 30-11-2021

Onderzoek naar een nieuwe behandeling met het middel LAVA-1207 voor patiënten met uitgezaaide castratie-resistente prostaatkanker.

* Toelichting castratie-resistente prostaatkanker:
De meeste patiënten met uitgezaaide prostaatkanker reageren na verloop van tijd minder of niet meer op anti-hormonale therapie. Het PSA gaat dan weer stijgen. De tumor is dan ongevoelig (resistent) geworden voor hormonale therapie. Dit heet castratie-resistente prostaatkanker.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over het gebruik van een nieuw middel, LAVA-1207, voor de behandeling van castratie­resistente prostaatkanker. Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

 • In deel I bekijken we hoe veilig het nieuwe middel is en hoe goed het werkt. We testen het nieuwe middel in verschillende doseringen bij kleine groepen patiënten.
 • In deel 2 onderzoeken we het middel in de dosering die in deel 1 het beste is gebleken wat betreft veiligheid en werkzaamheid.

LAVA-1207 is een experimentele behandeling. Dit betekent dat het onderzoeksmiddel nog niet is goedgekeurd. LAVA-1207 is een antistof die het immuunsysteem stimuleert om prostaatkankercellen aan te vallen. Hoewel de behandeling met LAVA-1207 de symptomen kan verbeteren, is het ook mogelijk dat de patiënt geen voordeel heeft van meedoen aan dit onderzoek. In dit onderzoek wordt LAVA-1207 voor de eerste keer toegediend aan mensen. Het is eerder wel in het laboratorium getest, en ook op dieren.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met uitgezaaide, castratie-resistente prostaatkanker.
 • Patiënten zijn eerder behandeld met een taxaan bevattende chemotherapie (zoals docetaxel), maar deze behandeling was zonder resultaat of patiënten zijn medisch niet geschikt voor deze chemotherapie.  
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten mogen geen kind verwekken tijdens dit onderzoek.

Behandeling

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 41 weken, waarvan 24 weken een behandeling met LAVA-1207, en ongeveer 13 weken nacontrole. Als de patiënt baat heeft bij de behandeling, dan kan hij mogelijk langer met LAVA-1207 behandeld worden.

Stap 1: Geschiktheidsonderzoek (screening)
Eerst wordt bepaald of de patiënt geschikt is om mee te doen aan dit onderzoek. Hiervoor worden er onderzoeken gedaan, zoals:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloed- en urineonderzoek
 • PET-scan
 • CT-scan / botscan
 • Onderzoek naar de medische geschiedenis

Stap 2: De behandeling
We testen LAVA-1207 in verschillende doseringen bij patiënten. ledereen die meedoet, krijgt het onderzoeksmiddel (LAVA-1207). De dosis LAVA-1207 die de patiënt krijgt, hangt af van wanneer hij aan het onderzoek deelneemt. In deel 1 van het onderzoek zullen 6 of meer doses LAVA- 1207 worden bestudeerd. Beginnend bij de laagste dosis (dosisniveau 1), zal LAVA-1207 onderzocht worden in groepjes van 3 patiënten. Pas wanneer de resultaten laten zien dat de dosis veilig is, zal de volgende dosis worden onderzocht.

De patiënt krijgt het onderzoeksmiddel (LAVA-1207) om de 2 weken, gedurende een periode van 24 weken. LAVA-1207 wordt toegediend via een infuus.

Stap 3: Onderzoeken en metingen
De behandelingsperiode is 24 weken. Tijdens de behandelingsperiode komt de patiënt 18 keer naar het ziekenhuis. Hij krijgt het onderzoeksmiddel om de 2 weken. Bij de eerste toediening van LAVA-1207 blijft de patiënt 2 nachten in het ziekenhuis.

Tijdens de bezoeken verzamelen we gegevens en voeren we verschillende controles uit, bijvoorbeeld:

 • Verzamelen medische geschiedenis en gebruikte medicatie.
 • Lichamelijk onderzoek, waaronder de vitale lichaamsfuncties en een hartfilmpje (ECG)
 • Afname van bloed- en urine voor laboratoriumtesten.
 • Lichaamsscans, waaronder CT-scan en een botscan.

Stap 4: nacontrole
Na de behandelingsperiode wordt met de arts bekeken of de patiënt:

  • Stopt met LAVA-1207. De patiënt gaat binnen 4 weken nog diverse keren naar het ziekenhuis ter controle en om bloed af te staan.
  • Doorgaat met LAVA-1207, wanneer de onderzoeksarts meent dat de patiënt baat kan hebben bij een voortzetting van de behandeling. Wanneer de behandeling met LAVA-1207 stopt, dan gaat de hierboven beschreven controleperiode van 4 weken in.

De behandeling stopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen, nadelige effecten of ongemak met zich mee brengen.
LAVA-1207 werd nog niet eerder aan mensen gegeven. Er is dus nog geen informatie over bijwerkingen of nadelige effecten na behandeling met LAVA-1207. Op basis van wat we weten over gelijksoortige medicijnen, zijn er bepaalde risico's die we kunnen verwachten bij proefpersonen die LAVA-1207 krijgen:

 • Droge mond
 • Infuusreacties: personen die antistoffen krijgen via een ader kunnen soms reageren op het infuus met het medicijn. Ze kunnen soms klachten krijgen zoals:
  • flushing (rood worden)
  • veranderingen in hartslagfrequentie en bloeddruk, kortademigheid
  • ademhalingsproblemen (met piepende ademhaling en een benauwd gevoel op de borst)
  • rugpijn
  • koorts
  • netelroos (jeukende huiduitslag en allerlei soorten huiduitslag)
  • zwelling door het vasthouden van vocht
  • misselijkheid
 • Cytokine release syndroom: met klachten zoals:
  • koorts
  • lage bloeddruk
  • laag zuurstofgehalte
  • veranderingen aan de lever op korte termijn
  • misselijkheid/braken en diarree
  • oppervlakkige ademhaling en vocht achter de longen
  • versnelde hartslag en verandering van het hartritme
  • hoofdpijn
  • huiduitslag
  • bloedklonters

In sommige gevallen kan deze reactie ernstig of zelfs levensbedreigend zijn.

Extra belasting voor patiënt

 • De patient kan last krijgen van mogelijke bijwerkingen of nadelige effecten.
 • De patiënt kan last hebben van de metingen tijdens het onderzoek.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • De patiënt moet opgenomen worden in het ziekenhuis tijdens het eerste behandelingsbezoek (1 of 2 nachten).
 • De patiënt moet zich houden aan de afspraken die horen bij het onderzoek.  

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Erasmus MC
 • Radboudumc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 1 and 2a open-label trial to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics, pharmacodynamics, immunogenicity, and antitumor activity of LAVA-1207, a PSMA-targeting bispecific γδ-T cell engager, in patients with therapy refractory metastatic castration resistant prostate cancer

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

66

Initiatiefnemers

LAVA Therapeutics NV

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een fase 1/2a onderzoek met LAVA-1207 bij patiënten met therapie-refractaire gemetastaseerde castratie-resistente prostaatkanker

Datum laatste controle

10-04-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.