OncoLifeS - studie (Alle kankersoorten, behalve borstkanker)

 • Open sinds 01-09-2014

Onderzoek naar gezond ouder worden na kanker. Hiertoe kunnen kankerpatiënten gegevens en lichaamsmateriaal afstaan aan een oncologische data-biobank (OncoLifeS) waarmee onderzoek naar kanker wordt gedaan.

Doel onderzoek

OncoLifeS is een databiobank met gegevens en lichaamsmateriaal van kankerpatiënten. Voorbeelden van die lichaamsmaterialen zijn bloed, urine, ontlasting, beenmerg, speeksel en weefsel. Met deze gegevens, lichaamsmaterialen en de gegevens die hieruit kunnen worden gehaald zoals DNA kunnen onderzoekers beter onderzoek doen naar de preventie en behandeling van kanker.

Met dit onderzoek willen de onderzoekers antwoord geven op vragen als:

 • hoe bepaalde vormen van kanker ontstaan
 • hoe deze het best behandeld kunnen worden
 • welke preventieve maatregelen het beste werken en wat voor gevolgen dit heeft
 • hoe kanker vroegtijdig vastgesteld kan worden
 • welke factoren het risico op kanker bepalen
 • welk effect kanker en de behandeling heeft op het dagelijkse leven van patiënten.

De onderzoekers hopen ook een antwoord te geven op de vraag waarom sommige patiënten goed en waarom andere patiënten juist niet goed reageren op een behandeling. Het uiteindelijke doel van OncoLifeS is, om zowel op de korte als op de lange termijn de uitkomsten van de behandeling van kanker te verbeteren en de kwaliteit van leven van patiënten na de diagnose te vergroten.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Personen die onderzocht worden voor kanker (met uitzondering van patiënten met borstkanker).
 • Patiënten met een diagnose kanker.
 • Patiënten die behandeld worden voor kanker.
 • Personen met een verhoogd risico vanwege een genetische aanleg voor kanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Deelname aan OncoLifeS is alleen mogelijk als de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het afnemen, bewaren en gebruiken van zijn/haar lichaamsmateriaal voor de data-biobank.

Het gaat om het beschikbaar stellen van:

 • Medische gegevens (uit het medisch dossier)
 • Lichaamsmaterialen zoals:
  • Bloed
  • Urine
  • Beenmerg
  • Ontlasting
  • Weefsel
  • Buikvocht
  • Borstholtevocht

Er wordt geen extra ingreep gedaan bij de deelnemer om deze lichaamsmaterialen te krijgen. Het gaat om overgebleven lichaamsmateriaal of er wordt gevraagd of er wat extra lichaamsmateriaal afgenomen mag worden (zoals bloed, speeksel, buikvocht etc.)

Bij gebruik van uw gegevens worden uw gegevens als naam, adres, en woonplaats vervangen door een code, zodat de privacy van deelnemers wordt gewaarborgd.

 • Aanvullende gegevens kunnen na toestemming opgevraagd worden bij andere zorgverleners (zoals huisarts, apotheek), bij andere ziekenhuizen of andere organisaties.
 • Deelnemers vullen 5-7 vragenlijsten in over leefstijl en het effect van de ziekte op de kwaliteit van leven.

De deelname wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Patienten die behandeld worden in onderstaande centra kunnen deelnemen aan de studie:

 • Patiënten de behandeld worden in het UMCG 
 • Patiënten die behandeld worden in een ander ziekenhuis in Nederland
 • Patiënten met een meestal zeldzame diagnose van kanker die behandeld worden in een ander (inter)nationaal ziekenhuis.

De patient kan voor informatie contact opnemen met OncoLifeS via oncolifes@epi.umcg.nl.

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

Geen 

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

OncoLifeS - Living well as Cancer Survivor

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • alvleesklierkanker
 • anuskanker
 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • baarmoedersarcoom
 • basaalcelcarcinoom
 • bijnierkanker
 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief
 • botkanker
 • chronische lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • gastro-intestinale stromale tumor
 • hartkanker
 • hersentumoren
 • hodgkinlymfoom
 • hoofd-halskanker
 • kaposisarcoom
 • keelkanker
 • leverkanker
 • lipkanker
 • longkanker, kleincellig
 • longkanker, niet-kleincellig
 • lymfoplasmacytair lymfoom
 • maagkanker
 • melanoom
 • mesothelioom
 • mondkanker
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom
 • myelofibrose
 • neuro-endocriene tumoren
 • neuskanker
 • nierbekkenkanker
 • nierkanker
 • non-hodgkinlymfoom
 • oogmelanoom
 • oorkanker
 • peniskanker
 • plasbuiskanker
 • plaveiselcelcarcinoom
 • primaire tumor onbekend
 • prostaatkanker
 • sarcoom
 • schaamlipkanker
 • schildklierkanker
 • slokdarmkanker
 • speekselklierkanker
 • strottenhoofdkanker
 • thymuskanker
 • tongkanker
 • trofoblastziekten
 • urineleiderkanker
 • vaginakanker
 • wekedelentumoren
 • zaadbalkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

geen maximum

Initiatiefnemers

UMCG

Coördinatoren

Mw. J. Nagel, UMCG

Goedkeuring

Deze databiobank is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: deze studie is niet-WMO plichtig

Meer informatie

Nederlandse titel:
OncoLifeS- gezond ouder worden na kanker

Extra informatie
Kijk op UMCG OncoLifeS voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

10-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.