PACAP- studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 18-02-2015

Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van patiënten met alvleesklierkanker en zogenaamde periampullaire tumoren. Hiermee worden alle tumoren (in de galweg, papil, dunne darm) bedoeld die in en nabij de alvleesklier liggen.

Doel onderzoek

Het doel van het PACAP project is om beter inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op de uitkomst van de behandeling en kwaliteit van leven van patiënten met alvleesklierkanker, om zo te zorgen voor een betere behandeling, uitkomsten en levenskwaliteit van (toekomstige) patiënten. Alvleesklierkanker is een ernstige vorm van kanker. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2300 mensen door alvleesklierkanker getroffen.
De behandeling van alvleesklierkanker kan bestaan uit een (combinatie van een) operatie, chemotherapie, bestraling en/of ondersteunende zorg. Welke behandeling gegeven wordt, is afhankelijk van meerdere factoren en wordt per patiënt bekeken. Behalve dat deze behandelingen effectief kunnen zijn, gaan ze ook gepaard met bijwerkingen. De kans op een succesvolle behandeling is moeilijk te voorspellen. Daarnaast weten we nog te weinig over de kwaliteit van leven tijdens en na afloop van de behandeling. Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling, en om behandelmethoden te kunnen verbeteren, is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Daarom is het PACAP project opgezet.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met alvleesklierkanker.
 • Patiënten begrijpen de Nederlandse taal.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Wanneer de patiënt besluit deel te nemen aan het PACAP onderzoek, wordt eerst gevraagd om het toestemmingsformulier te ondertekenen. Deelname aan het PACAP project heeft geen invloed op de behandeling die de patiënt krijgt. Het PACAP onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waar de patiënt apart toestemming voor kan geven, namelijk:

 • 1. Toestemming voor het gebruik van de medische gegevens
  Om onderzoek te kunnen doen naar het verloop van alvleesklierkanker, willen wij medische gegevens uit het behandeldossier van de deelnemer verzamelen. Tevens kunnen wij in de toekomst aanvullende gegevens nodig hebben. Deze gegevens kunnen verkregen worden via de eigen huisarts of via bestaande Nederlandse registratiesystemen op het gebied van de volksgezondheid. De medische gegevens van de patiënt worden altijd gecodeerd opgeslagen, waardoor de gegevens niet herleid kunnen worden naar de deelnemer (anoniem).
 • 2. Toestemming voor ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten
  Het PACAP project richt zich ook op de beleving van de patiënt tijdens en na de behandeling. Hierbij spelen kwaliteit van leven en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid een grote rol. Belangrijke vragen hierin zijn: Hoe is het dagelijks functioneren? Zijn er bijwerkingen opgetreden? En hoe verloopt het herstel na de behandeling? Wanneer de patiënt besluit om aan dit onderdeel van het PACAP project mee te doen, dan krijgt hij/zij vragenlijsten over deze thema’s toesturen op meerdere momenten in het ziekteproces.
 • 3. Toestemming voor de uitnodiging voor onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe behandelingen
  Door toestemming te geven aan dit onderdeel van het PACAP project geeft de patiënt toestemming om benaderd te mogen worden voor deelname aan nieuw onderzoek (waaronder experimentele behandelingen) of dat hun gegevens gebruikt worden voor deze onderzoeken. De patiënt kan uiteraard zelf beslissen of hij/zij deze experimentele behandeling ook wil ondergaan.

Deelname aan het onderzoek wordt gestopt als

 • De DPCG of de overheid besluit het onderzoek te stoppen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan het PACAP onderzoek.

Extra belasting voor patiënt

 • De patiënt is mogelijk extra tijd kwijt voor het invullen van vragenlijsten.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • ADRZ
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antonius Ziekenhuis
 • BovenIJ ziekenhuis
 • Bravis Ziekenhuis
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Flevoziekenhuis
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Hagaziekenhuis
 • Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • HMC
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Isala
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • Máxima MC
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Medisch Spectrum Twente
 • Nij Smellinghe
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • OLVG
 • Radboudumc
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Rijnstate
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Slingeland Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Anna Ziekenhuis
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • St. Jans Gasthuis Weert
 • Tjongerschans
 • Treant Zorggroep
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • ZGT
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Ziekenhuis St Jansdal
 • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prospective Observational Cohort study of pancreatic cancer patients

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

geen maximum

Initiatiefnemers

Dutch Pancreatic Cancer Cancer Group (DPCG), Amsterdam

Coördinatoren

L.C. (Laura) Leeuwenburgh, Amsterdam UMC

Goedkeuring

 • Dit onderzoek is niet-WMO plichtig.

Meer informatie

Nederlandse titel
Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van patiënten met alvleesklier en periampullaire tumoren

Extra informatie
Kijk op PACAP voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

26-04-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.