SEC - studie (Alle kankersoorten)

 • Open sinds 23-09-2021

Vragenlijstonderzoek naar sociale en economische gevolgen van kanker vanuit het oogpunt van de patiënt.

Doel onderzoek

Dit onderzoek richt zich op sociale en financiële gevolgen van de diagnose kanker bij patiënten. Studies tonen aan dat sociale en financiële problemen die het gevolg zijn van de kankerdiagnose en de behandeling, leed kunnen veroorzaken en de kwaliteit van leven verminderen. Toch wordt zelden gesproken over de financiële situatie en problemen van patiënten. Om inzicht te krijgen in de sociale en financiële impact van kanker op patiënten, hebben we een vragenlijst opgesteld om de persoonlijke gevolgen van de diagnose en behandeling in kaart te brengen.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een diagnose kanker (niet langer dan 2 jaar geleden).
 • Patiënten zijn hiervoor behandeld (met een operatie en/of bestraling en/of medicijnen).
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Als de patiënt meedoet aan het onderzoek, dan vult hij/zij eenmalig een vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over de persoonlijke situatie, over financiële gevolgen van de ziekte, en over de kwaliteit van leven. Aangezien deze vragenlijst de mate van de financiële stress van patiënten onderzoekt, gaan sommige vragen over het inkomen van het huishouden, inkomstenverlies na de behandeling en de emotionele impact van de financiële situatie.

 Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 tot 20 minuten duren.
Indien de patiënt wenst mee te doen aan het onderzoek, kan de patiënt anoniem de vragenlijst invullen via deze link: link.nki.nl/sec. Toestemming voor deelname wordt hierbij gevraagd na klikken op de link. Ook is er een optie dat we de vragenlijst sturen naar het e-mailadres (die de patiënt opgeeft in het toestemmingsformulier). Of, als de patiënt de vragenlijst liever op papier invult of geen e-mailadres heeft, kan de patiënt deze van de arts meekrijgen. Na het invullen van de vragenlijst, kan deze worden teruggeven aan de arts of verpleegkundige. Of in de gratis antwoordenvelop zelf weer terugsturen naar de onderzoekers.

De behandeling wordt gestopt als

Niet van toepassing.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

De patiënt is tijd kwijt met het invullen van de vragenlijst.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Maastricht UMC+
 • Rijnstate

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Socio-economic consequences of cancer care, a patient perspective

Kankersoort

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • alvleesklierkanker
 • anuskanker
 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • baarmoedersarcoom
 • bijnierkanker
 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief
 • borstkanker
 • botkanker
 • chronische lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • gastro-intestinale stromale tumor
 • hartkanker
 • hersentumoren
 • hodgkinlymfoom
 • hoofd-halskanker
 • kaposisarcoom
 • keelkanker
 • leverkanker
 • lipkanker
 • longkanker, kleincellig
 • longkanker, niet-kleincellig
 • lymfoplasmacytair lymfoom
 • maagkanker
 • melanoom
 • mesothelioom
 • mondkanker
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom
 • myelofibrose
 • neuro-endocriene tumoren
 • neuskanker
 • nierbekkenkanker
 • nierkanker
 • non-hodgkinlymfoom
 • oogmelanoom
 • oorkanker
 • peniskanker
 • plasbuiskanker
 • plaveiselcelcarcinoom
 • primaire tumor onbekend
 • prostaatkanker
 • sarcoom
 • schaamlipkanker
 • schildklierkanker
 • slokdarmkanker
 • speekselklierkanker
 • strottenhoofdkanker
 • thymuskanker
 • tongkanker
 • urineleiderkanker
 • vaginakanker
 • wekedelentumoren
 • zaadbalkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

2000 (waarvan in Nederland 200)

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, Amsterdam

Coördinatoren

J. Vancoppenolle, Msc, Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, Amsterdam

Goedkeuring

 • Deze studie is niet WMO-plichtig.

Meer informatie

Nederlandse titel
Onderzoek naar sociale en economische gevolgen van kanker vanuit het oogpunt van de patiënt

Patiënten kunnen zich via de behandelend arts in het ziekenhuis aanmelden. Patiënten kunnen zich ook zelf aanmelden voor dit SEC-onderzoek via e-mail: sectrial@nki.nl of door naar de studie website te gaan. 

Datum laatste controle

01-08-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.