SUSPECT 2 - studie (Hoofd-halskanker, Keelkanker, Mondkanker, Strottenhoofdkanker, Speekselklierkanker, Tongkanker)

 • Open sinds 10-07-2019

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met hoofd-halskanker. Onderzocht wordt of een eenzijdige bestraling van de hals veilig uitgevoerd kan worden, zonder toename van de kans op terugkeer van de tumor aan de andere kant van de hals.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of het bestralingsveld verkleind kan worden tot die kant van de hals waar zich de tumor bevindt, in plaats van beide kanten van de hals. Het is namelijk bekend dat, als de tumor aan één kant van de mond of de keel zit, de kans op lymfeklier‐uitzaaiingen aan de andere  kant  van  de  hals klein  is.  Door  het  maken  van  een  extra  scan  wordt onderzocht of  er  geen  lymfeklier‐uitzaaiingen zijn aan de andere kant van de hals. Deze extra scan wordt gemaakt op een speciale PET-scan (SPECT/CT). Wanneer er geen lymfeklier‐uitzaaiingen worden gevonden aan de andere kant van de hals,  wordt  alleen de  kant van  de hals  waar de  tumor  zit, bestraald. Daardoor kan het bestralingsveld worden verkleind  en wordt de kans op acute en late bijwerkingen fors verminderd.  Tevens verbetert hierdoor de kwaliteit van leven. 

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een vorm van hoofd-halskanker, die in aanmerking komen voor een behandeling die gericht is op genezing met radiotherapie (bestraling), chemoradiotherapie of immuno-radiotherapie.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. 

Behandeling

Bij deelname aan dit onderzoek gebeurt er het volgende:

 • Er wordt een  SPECT/CT-scan gemaakt. 
 • Mogelijk volgt een schildwachtklierprocedure (het verwijderen van een lymfeklier die op de SPECT/CT-scan verdacht lijkt).  
 • Op  basis  van de uitslagen hiervan wordt de patiënt aan één of twee kanten van de hals bestraald.
 • Verder is de behandeling gelijk aan de standaardbehandeling (radiotherapie, of radiotherapie gecombineerd met chemotherapie of immunotherapie). 
 • Er wordt standaard onderzocht hoe groot de invloed van de behandeling op de kwaliteit van leven van patiënten is. Hiervoor vult de patiënt een vragenlijst in. Het invullen van zo’n vragenlijst kost ongeveer 10 minuten per keer. De patiënt vult deze in op diverse momenten: voordat hij/zij begint met de bestraling en nadat de patiënt terug komt voor de controle 3, 6, 12 en 18 maanden na de bestralingsbehandeling.

Bij alle patiënten met hoofd‐halskanker wordt standaard een onderzoek onder narcose verricht, zodat de hoofd‐halschirurg de precieze grootte en locatie van de tumor kan vaststellen. Als de patiënt meedoet aan de  studie, zal ’s ochtends op de polikliniek onder lokale verdoving een radioactieve stof worden ingespoten rondom de tumor. Enkele uren na het inspuiten van deze stof wordt dan een extra scan (SPECT/CT) gemaakt op de afdeling nucleaire geneeskunde. Daarna krijgt de patiënt het onderzoek onder narcose. 

De SPECT/CT scan is bedoeld om de uitbreiding van de tumor naar de lymfeklieren te kunnen vaststellen. Op basis van de uitslag van deze SPECT/CT gebeurt het volgende:

 • Als er  géén radioactiviteit zichtbaar is in de lymfeklieren aan de  andere  kant  van  de  hals  (dit betekent dat er geen mogelijke uitzaaiingen zichtbaar zijn), krijgt de patiënt ’s middags het onderzoek onder narcose, en mag daarna naar huis. De patiënt hoeft slechts aan één kant bestraald te worden.
 • Als er tóch een mogelijke uitzaaiing zit in een lymfeklier aan de andere kant van de hals, wordt deze klier dezelfde dag nog verwijderd, tijdens het onderzoek onder narcose. Dit gebeurt met een kleine ingreep (een schildwachtprocedure), waarbij de hoofd‐halschirurg via een kleine snee in de hals de betreffende lymfeklier verwijdert. Hierna kan het zijn dat de patiënt een nacht in het ziekenhuis moet overblijven.
  • Indien de verwijderde klier schoon is, wordt de patiënt slechts aan één kant bestraald.
  • Mocht deze klier kankercellen bevatten, dan zal de patiënt aan beide kanten bestraald worden (de standaardbehandeling voor patiënten met kanker in het hoofd‐halsgebied).Het weghalen van een lymfeklier is gemiddeld bij 1 op de 5 proefpersonen nodig, maar slechts bij een klein gedeelte daarvan bevat de klier daadwerkelijk kankercellen. 

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Van  deelname  aan  deze  studie  verwachten  we  geen  extra  bijwerkingen.  Van  de  radioactieve injectie en de SPECT/CT-scan zijn namelijk geen bijwerkingen bekend.

Extra belasting voor patiënt

 • De extra tijd. Dit varieert van enkele uren (vanwege de extra scan die gemaakt wordt), tot mogelijk een extra nacht in het ziekenhuis (indien dit nodig is na het verwijderen van een lymfeklier tijdens het onderzoek onder narcose).
 • Het nakomen van afspraken. 

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Radboudumc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Mapping of Sentinel lymph node drainage Using SPECT/CT to tailor highly selective elective nodal irradiation in node-negative neck of patients with head and neck cancer - SUSPECT-2

Kankersoort

 • hoofd-halskanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

90

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis/NKI, Amsterdam

Coördinatoren

Dr. A. Al‐Mamgani, radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, Amsterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Afbeelden van het drainagegebied van de schildwachtklier middels SPECT/CT voor patiënten met hoofd-hals kanker met als doel selectieve eenzijdige bestraling van de hals - SUSPECT-2

Datum laatste controle

03-02-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.