Registratiestudie sarcomen (Wekedelentumoren, Sarcomen)

 • Open sinds 29-07-2019

Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van bot- en wekedelensarcomen.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om anoniem gegevens te verzamelen van zoveel mogelijk patiënten met een bot- of wekedelensarcoom. Door deze gegevens hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven. We hopen hiermee de kans op een succesvolle behandeling beter te voorspellen, zodat toekomstige patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen. Alle medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek zullen worden verzameld.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een bot-of wekedelensarcoom, bij wie de diagnose pas is vastgesteld of in het verleden.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Deelname aan deze studie houdt in dat de deelnemer toestemming geeft voor het inzien van zijn/haar medische gegevens. De deelnemer kan daarnaast ervoor kiezen om vragenlijsten in te vullen over kwaliteit van leven. Het invullen van de vragenlijsten is niet verplicht voor deelname aan de studie.

1. Toestemming voor het gebruik van medische gegevens
Om onderzoek te kunnen doen naar het verloop van bot-of wekedelensarcoom, worden er gegevens uit het behandeldossier van een patiënt verzameld. Tevens kunnen we in de toekomst aanvullende gegevens nodig hebben. Deze gegevens kunnen we -met toestemming- krijgen via de eigen huisarts of via bestaande Nederlandse registratiesystemen op het gebied van de volksgezondheid, zoals de Nederlandse Kankerregistratie (IKNL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om deze redenen is toestemming voor dit onderdeel noodzakelijk wanneer de patiënt besluit mee te doen aan dit project.

2. Toestemming voor de kwaliteit van leven en functie vragenlijsten
Het project richt zich ook op de beleving van de patiënt tijdens en na de behandeling. Hierbij spelen kwaliteit van leven, de lichamelijk en geestelijke gesteldheid en het vermogen om te werken een belangrijke rol. Vragen hierbij zijn: hoe is het dagelijks functioneren? Zijn er bijwerkingen opgetreden? En hoe verloopt het herstel na behandeling?
Wanneer de tumor in een arm of been zit/zat, is kennis over de functie van dit lichaamsdeel (functionaliteit) belangrijk. Vragen hierbij zijn: Hoe gaat het aankleden? Heeft u moeite met het dragen van een koffer? Of heeft u moeite met de trap op lopen?
De patiënt ontvangt thuis meerdere vragenlijsten over deze thema’s op verschillende momenten: voor, tijdens en enkele maanden/jaren na afloop van de behandeling. Het invullen duurt per keer ongeveer 15 minuten. Deelname aan dit onderdeel is niet verplicht.

3. Toestemming om benaderd te worden voor nieuw onderzoek
Wanneer de patiënt hiervoor toestemming geeft, dan kan het zijn dat de patiënt benaderd wordt voor nieuwe, experimentele behandelingen of ondersteunende therapieën. Per keer kan de patiënt beslissen of hij /zij mee wil doen aan het betreffende onderzoek.

Deelname wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • De patiënt is extra tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten (dit geldt alleen wanneer de patiënt hiervoor heeft gekozen).

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Patiënten uit alle ziekenhuizen vanuit heel Nederland kunnen deelnemen
 • Radboudumc
 • Radiotherapiegroep

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Registration study on bone and soft tissue sarcoma - an observational cohort study

Kankersoort

 • botkanker
 • wekedelentumoren

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

geen maximum

Initiatiefnemers

Radboudumc, Nijmegen

Coördinatoren

Dr. P.M. Braam, Radboudumc, Nijmegen

Goedkeuring

 • Dit onderzoek is niet-WMO plichtig.
 • Onderzoeksnummer: 108026.

Meer informatie

Nederlandse titel
Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van bot en weke delen sarcomen

Datum laatste controle

04-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.