BOOG 2020-01 DESTINY-Borst06 (Borstkanker)

 • Open sinds 01-08-2020

DESTINY-Breast06 is een klinisch onderzoek dat wordt uitgevoerd bij patiënten met een bepaald type uitgezaaide borstkanker. Dit specifieke type borstkanker is hormoonreceptor-positief met weinig tot zeer weinig HER2-kleuring. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of mensen met dit type borstkanker baat zouden hebben bij het middel trastuzumab deruxtecan. Omdat de uitgezaaide kanker, na ten minste twee keer eerder behandeld te zijn met hormoontherapie, is verergerd, wordt behandeling met chemotherapie overwogen.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel trastuzumab deruxtecan is voor de behandeling van borstkanker. Trastuzumab deruxtecan kan in Nederland nog niet worden voorgeschreven door artsen buiten onderzoek. De werking en veiligheid van trastuzumab deruxtecan wordt vergeleken met de werking en veiligheid van chemotherapie (paclitaxel, nab-paclitaxel of capecitabine). Chemotherapie wordt al gebruikt voor de behandeling van borstkanker.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met uitgezaaide borstkanker.
 • Patiënten met de diagnose van hormoonreceptor-positieve borstkanker met weinig of zeer weinig HER2-kleuring.
 • Patiënten met borstkanker die niet eerder is aangemerkt als HER2-positief.
 • Patiënten die ten minste twee keer eerder behandeld zijn met hormoontherapie voor uitgezaaide borstkanker.
 • Patiënten die geen chemotherapie voor uitgezaaide borstkanker hebben gehad.
 • Patiënten van 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek wel in welke groep ze zitten. De behandeling wordt gegeven in “kuren”, dit betekent dat de behandeling steeds gegeven wordt na een bepaalde tijdsperiode. Voor dit onderzoek is een kuur een periode van drie of vier weken. De duur van de behandeling hangt af van hoe de patiënt op de behandeling reageert.

 • Groep 1: Patiënten worden behandeld met trastuzumab deruxtecan: elke 3 weken één infuus.
 • Groep 2: Patiënten worden behandeld met chemotherapie. De arts kan zelf kiezen welke chemotherapie het meest geschikt is:
  • Paclitaxel: in een periode van 3 weken elke week één infuus. De volgende kuur van 3 weken volgt direct op de vorige.
  • nab-paclitaxel: in een periode van 4 weken wekelijks één infuus voor de eerste 3 weken, gevolgd door 1 week geen infuus.
  • capecitabine: 2 keer per dag tabletten voor 2 weken, gevolgd door 1 week geen tabletten.

Behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt ernstige bijwerkingen ervaart.
 • De borstkanker verergerd.
 • De patiënt zwanger wordt.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • AstraZeneca, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

 • Trastuzumab deruxtecan: doorgaans heeft dit middel effect op kankercellen, maar kan soms ook effect hebben op normale cellen en bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn onder meer een laag aantal witte bloedcellen, misselijkheid, overgeven en longproblemen.
 • Chemotherapie: De onderzoeker geeft uitleg over de behandeling en mogelijke bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van behandeling.
 • Mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek.
 • Mogelijke onverwachte gezondheidsbevindingen die ontdekt worden door de metingen in het onderzoek.
 • Extra of langere ziekenhuisbezoeken
 • Extra testen
 • Gedurende het onderzoek moeten patiënten zich aan bepaalde afspraken houden. Deze zullen door de arts besproken worden.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amphia Ziekenhuis
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • ZGT
 • Zuyderland

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3, Randomized, Multi-center, Open-label Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) versus Investigator’s Choice Chemotherapy in HER2-Low, Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients whose Disease has Progressed on Endocrine Therapy in the Metastatic Setting (DESTINY-Breast06)

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

850 (waarvan 25 in Nederland)

Initiatiefnemers

AstraZeneca AB en Daiichi Sankyo Company, Limited

Coördinatoren

Aditya Bardia, MD, MPH, Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, MA 02114-2696

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding in trialregister:
• Trialregister (Engels): NCT04494425

Meer informatie

Nederlandse titel
Een gerandomiseerd, multi-centrum, open-label fase 3 onderzoek naar trastuzumab deruxtecan in vergelijking met chemotherapie naar keuze van de onderzoeker bij patiënten met hormoonreceptor- positieve, uitgezaaide borstkanker met lage HER2 expressie, bij wie de ziekte verergerd is na hormoonbehandeling in de gemetastaseerde setting (DESTINY-Borst06).

Extra informatie
Kijk op BOOG en AstraZeneca Clinical Trials voor meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

22-07-2021

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.