MK7684A-005 - studie (Baarmoederhalskanker, Baarmoederkanker, Borstkanker Galwegkanker, Hoofd-halskanker, Leverkanker, Slokdarmkanker)

 • Open sinds 01-09-2021

Er wordt onderzoek gedaan naar het nieuwe geneesmiddel MK7684A (een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab) in combinatie met of zonder andere kankerbehandelingen bij deelnemers met bepaalde gevorderde en/of uitgezaaide kankersoorten.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is:

 • Uitzoeken hoe veilig en werkzaam verschillende combinaties onderzoeksmiddelen zijn voor de behandeling van bepaalde vaste tumoren.
 • Uitzoeken hoe goed MK7684A (een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab) werkt in vergelijking met een behandeling met alleen pembrolizumab, bij de behandeling van vrouwen met baarmoederhalskanker.
 • Uitzoeken of behandeling met MK7684A een betere kwaliteit van leven geeft dan behandeling met alleen pembrolizumab, bij vrouwen met baarmoederhalskanker.
 • Uitzoeken hoe goed de onderzoeksmiddelen verdragen worden.
 • Meten wat er met de onderzoeksmiddelen gebeurt in het lichaam.

Het onderzoeksmiddel MK7684A is een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab. Dit combinatiemiddel wordt nog onderzocht, en kan nog niet worden voorgeschreven door artsen (buiten onderzoek). Pembrolizumab is op recept verkrijgbaar voor verschillende soorten kanker (onder meer melanoom, longkanker en hodgkinlymfoom), maar nog niet voor deze kankersoorten.
Lenvatinib is op recept verkrijgbaar voor verschillende soorten kanker (onder meer schildklierkanker en gevorderd of niet-operabele levercelkanker). In het onderzoek wordt MK7684A ook getest wanneer het wordt gegeven in combinatie met standaardchemotherapieën, waaronder cisplatine, fluorouracil (5-FU) en paclitaxel. De combinatie van MK-7684A en deze goedgekeurde kankerbehandelingen is experimenteel.

Pembrolizumab en vibostolimab zijn immuuntherapieën, en werken door het afweersysteem te helpen kankercellen te bestrijden. Lenvatinib is een middel wat de tumorgroei kan vertragen, door de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes rondom de tumor te blokkeren.
Cisplatine, fluorouracil (5-FU) en paclitaxel zijn chemotherapie-middelen. Chemotherapie wordt gebruikt om de kankercellen te doden of de groei ervan te verminderen. In dit onderzoek worden verschillende combinaties van middelen onderzocht. We kijken daarbij of bepaalde combinaties beter werken voor de behandeling en de beheersing van de ziekte.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een bepaald soort gevorderde en/of uitgezaaide kanker (baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, borstkanker, galwegkanker, hoofd-halskanker, leverkanker of slokdarmkanker).
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens en enige tijd na dit onderzoek.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek wel in welke groep ze terechtkomen.

Stap 1: Screening
Eerst wordt bepaald of de patiënt geschikt is om mee te doen. Daarom worden er onderzoeken gedaan:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Meting van de vitale functies (temperatuur, bloeddruk, hartslag, ademhaling) en lengte en gewicht.
 • CT- en MRI- en botscan (indien nog niet beschikbaar).
 • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor. Afhankelijk van in welke groep de patiënt meedoet, wordt een stukje tumorweefsel van een eerder afgenomen biopt gebruikt. Als er geen geschikt recent weefsel beschikbaar is, kan het zijn dat er een nieuw biopt moet worden afgenomen.
 • Als de patiënt baarmoeder- of leverkanker heeft, wordt er een MUGA-scan gemaakt en een onderzoek van de mond en tanden.

Stap 2: de behandeling
De behandeling die de patiënt krijgt, hangt af van welk soort kanker hij/zij heeft. Bij sommige soorten kanker zal de behandeling die men krijgt ook afhangen van de resultaten van biomarkertests. Biomarkers zijn specifieke kenmerken die in sommige weefsels, bloed of andere lichaamsvloeistoffen kunnen worden aangetroffen. Aan de hand van sommige biomarkers kunnen artsen bepalen welke behandeling mogelijk beter werkt.
Voor dit onderzoek maken we 8 groepen. Deelnemers aan dit onderzoek worden ingedeeld in een van de volgende groepen:

 • Baarmoederhalskanker:
  o Groep A1 en A2. De patiënt krijgt of alleen MK7684A of alleen pembrolizumab.
 • Baarmoederkanker:
  o Groep B1 en B2. De patiënt krijgt of alleen MK7684A of MK7684A en lenvatinib.
 • Hoofd-halskanker:
  o Groep C. De mensen in deze groep krijgen alleen MK7684A.
 • Galwegkanker:
  o Groep D. De mensen in deze groep krijgen alleen MK7684A.
 • Slokdarmkanker:
  o Groep E. De mensen in deze groep krijgen MK7684A en 5-FU en cisplatine.
 • Borstkanker:
  o Groep F. De mensen in deze groep krijgen MK7684A en paclitaxel.
 • Leverkanker:
  o Groep G. De mensen in deze groep krijgen MK7684A en lenvatinib.

Stap 3: bezoeken en metingen
Voor het onderzoek is het nodig dat de patiënt 1 keer in 3 weken naar het ziekenhuis komt. Een bezoek duurt 2 - 4 uur. We doen de volgende onderzoeken:

 • De patiënt krijgt het onderzoeksmiddel mee naar huis (alleen voor lenvatinib).
 • De andere onderzoeksmiddel(en) worden gegeven in het ziekenhuis.
 • Lichamelijk onderzoek, bij elke behandelingscyclus.
 • Hartfilmpje (ECG), bij 3 bezoeken.
 • Bloedafname, tijdens elk bezoek.
 • CT- of MRI-scans, en botscans om te controleren of de kanker beter of slechter wordt, om de 9 weken.
 • Als de patiënt in groep A zit vult zij 3 vragenlijsten in over hoe zij zich voelt en functioneert.

Stap 4: nacontrole
Bij het stoppen met de behandeling met de onderzoeksmiddelen, vragen we de patiënt om naar het ziekenhuis te komen voor een opvolgbezoek. Ongeveer 30 dagen na de laatste toediening van pembrolizumab, of voordat hij/zij aan een nieuwe behandeling tegen de kanker begint, komt hij/zij terug voor een controle voor de veiligheid. Hierna begint de periode van nacontroles.
Als de patiënt is gestopt met alle onderzoeksmiddelen en de kanker is niet erger geworden, komt de patiënt elke 9 of elke 12 weken terug voor een nacontrole en een scan. Dit doen we totdat de kanker erger wordt.
Als de kanker erger wordt, nemen we ongeveer elke 3 maanden contact op om te vragen hoe het gaat, tot het eind van het onderzoek.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.

Meest voorkomende bijwerkingen van pembrolizumab:

 • Jeukende huid.
 • Dunne of waterige ontlasting.
 • Hoesten.

Van de 100 mensen die MK7684 (vibostolimab) hebben gekregen samen met een infuus met pembrolizumab, kregen 10 of meer mensen de volgende bijwerkingen:

 • Jeukende huid.
 • Vermoeidheid.
 • (Huid)uitslag.
 • Koorts.

Van de 100 mensen die MK7684A (een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab in één infuus) hebben gekregen, kregen 10 of meer mensen de volgende bijwerkingen:

 • Rillingen.
 • Vermoeidheid.
 • Misselijkheid.
 • Overgeven.

Vaak voorkomende ernstige bijwerkingen (kan optreden bij 1 op de 10 mensen) bij lenvatinib:

 • Beroerte, of bloeding in de hersenen.
 • Bloedstolsel in de benen of longen (longembolie).
 • Hartproblemen, hartkloppingen of een hartaanval.
 • Abnormale verbindingen tussen verschillende organen in het lichaam of tussen een orgaan en een ander lichaamsdeel, zoals de huid of luchtpijp (fistelvorming), of het ontstaan van een gat in de darmwand dat ernstige buikpijn kan veroorzaken (darmperforatie).
 • Bloeding in het lichaam, met name in de
 • Uitdroging en nierfalen.
 • Een verminderd pompvermogen van het hart dat ernstige kortademigheid kan veroorzaken (hartfalen).
 • Leverbeschadiging of -falen – of leverfunctiestoornis.

Voor 5-FU, cisplatine en paclitaxel:
Als de patiënt 5-FU, cisplatine of paclitaxel krijgt, dan bespreekt de onderzoeksarts de bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

Mogelijke bijwerkingen of nadelige effecten van het onderzoeksmiddel/middelen:

 • Extra metingen en onderzoeken die mogelijk voor ongemak kunnen zorgen.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • Langere of extra ziekenhuisbezoeken/-opnames.
 • De vragenlijsten kunnen confronterend zijn.
 • De patiënt moet zich houden aan strenge regels over het innemen medicijnen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Multicenter, Open-label, Phase 2 Basket Study of MK-7684A, a Coformation of Vibostolimab (MK-7684) with Pembrolizumab (MK-3475), With or Without Other Anticancer Therapies in Participants with Selected Solid Tumors

Kankersoort

 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • borstkanker
 • galwegkanker
 • hoofd-halskanker
 • leverkanker
 • slokdarmkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

12

Initiatiefnemers

Merck Sharp & Dohme (MSD B.V.), Haarlem

Coördinatoren

N/A

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Onderzoek naar MK7684A-005 in combinatie met of zonder andere kankerbehandelingen bij deelnemers met bepaalde solide tumoren MK7684A-005

Datum laatste controle

28-10-2021