BREAKWATER - studie (Dikkedarmkanker)

 • Open sinds 01-03-2021

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide darmkanker met een BRAF V600E-mutatie. In deze nieuwe behandeling worden de medicijnen encorafenib en cetuximab in combinatie met chemotherapie gegeven.

Doel onderzoek

Het doel van dit inleidend (‘veiligheidsinleidingsonderzoek’) is om te bestuderen of de medicijnen encorafenib en cetuximab in combinatie met chemotherapie (mFOLFOX6 of FOLFIRI) veilig zijn en gunstige effecten hebben op darmkanker met een BRAF V600E-mutatie. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de meest verdraagbare combinatie is, voorafgaand aan het hoofdonderzoek.

Het doel van het hoofdonderzoek (na dit veiligheidsinleidingsonderzoek) is om meer te weten te komen over de effecten van de onderzoeksmiddelen (encorafenib en cetuximab) in combinatie met chemotherapie (mFOLFOX6 of FOLFIRI genoemd) voor de behandeling van uitgezaaide darmkanker met BRAF V600E-mutant. Deze onderzoeksmiddelen zijn experimentele geneesmiddelen omdat ze in Nederland niet als combinatie zijn goedgekeurd als eerste behandeling voor uitgezaaide darmkanker met BRAF V600E-mutant.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker.
 • Patiënten hebben een BRAF V600E-mutatie.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Pre-keuring en geschiktheidsonderzoek:
Eerst wordt nagegaan of de patiënt geschikt is om mee te kunnen doen aan deze studie.
Tijdens de pre-keuring wordt aan de hand van een stukje tumorweefsel onderzocht of er sprake is van een BRAF V600E-mutatie. Soms is er nog tumorweefsel beschikbaar, als er geen tumorweefsel meer is, dan wordt er een nieuw stukje weefsel uit de tumor weggenomen.

Wanneer gebleken is dat de patiënt een BRAF V600E-mutatie heeft, wordt tijdens het geschiktheidsonderzoek verder gekeken of de patiënt geschikt is om deel te nemen. Hiervoor worden er diverse onderzoeken gedaan, waaronder:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • CT- en/of MRI-scans.
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Hartfilmpje.

Behandelfase:
Wanneer de patiënt geschikt is bevonden voor dit onderzoek, start de behandelfase. Door loting wordt bepaald in welke behandelgroep de patiënt terecht komt.

Behandelgroep 1:

 • Encorafenib: 1x per dag 4 capsules (via de mond in te nemen).
 • Cetuximab: 1 x per 2 weken een infuus.
 • mFOLFOX6: 1 x per 2 weken een infuus (met chemotherapie: 5-FU, oxaliplatine en folinezuur).

Behandelgroep 2:

 • Encorafenib: 1x per dag 4 capsules (via de mond in te nemen).
 • Cetuximab: 1 x per 2 weken een infuus.
 • FOLFIRI: 1 x per 2 weken een infuus (met chemotherapie: 5-FU, irinotecan en folinezuur).

Deelnemers uit groep 1 en 2 schrijven in een dagboek de datums en tijdstippen van inname van de capsules encorafenib.

Bezoeken en metingen:
1 cyclus duurt 28 dagen. De patiënt komt 1 x per 2 weken naar het ziekenhuis. Tijdens de bezoeken gebeurt onder andere het volgende:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Mogelijke bijwerkingen worden besproken.
 • Lichaamsmetingen (bijv. bloeddruk).
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Infuus met de onderzoeksmiddelen.
 • De patiënt krijgt de capsules encorafenib mee naar huis.1x per 6 weken worden scans gemaakt om te kijken of de tumor is veranderd qua grootte.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.

De meest voorkomende bijwerkingen van encorafenib zijn:

 • Verminderde eetlust.
 • Diarree.
 • Slaapproblemen.
 • Droge huid.
 • Zich moe voelen.
 • Koorts.
 • Haaruitval.
 • Hoofdpijn.
 • Jeuk.
 • Spier- en gewrichtspijn.
 • Misselijkheid en braken.
 • Pijn (waaronder pijn in armen, benen en rug).
 • Rood worden, zwelling, afschilfering, gevoelloosheid en afschilfering van de huid op handpalmen en voetzolen.
 • Huiduitslag met roodheid, jeuk, netelroos en gezwollen plekken op de huid.
 • Kleine, ruwe puntjes op de huid.
 • Verdikking van de bovenste laag van de huid.
 • Tintelend, verdoofd gevoel of abnormale gevoeligheid voor pijn of aanraking en zenuwpijn.
 • Zich zwak voelen.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van cetuximab zijn:

 • Huidreacties zoals acne-achtige huiduitslag, jeuk, droge huid, nagelaandoeningen, overmatige haargroei.
 • Infusie-gerelateerde reacties.
 • Ontsteking slijmvliezen van darmen, mond en neus.
 • Afname magnesiumconcentratie in het bloed.
 • Verhoogde waarden van bepaalde leverenzymen in het bloed.

De bijwerkingen van de chemotherapie-middelen neemt de arts voor de start van de behandeling door met de patiënt.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van de onderzoeksmiddelen.
 • Een extra of een langere ziekenhuisopname.
 • Extra testen, metingen en onderzoeken die voor ongemak kunnen zorgen.
 • De patiënt is extra tijd kwijt.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

An Open-label, Multicenter, Randomized Phase 3 Study of First line Encorafenib Plus Cetuximab With or Without Chemotherapy Agents versus Standard of Care Therapy with a Safety Lead-in of Encorafenib and Cetuximab Plus Chemotherapy In Participants with Metastatic BRAF V600E Mutant Colorectal Cancer

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

60

Initiatiefnemers

Pfizer Inc.

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een open-label, multicenter, gerandomiseerd, fase 3-onderzoek van encorafenib plus cetuximab met of zonder chemotherapie vergeleken met standaard zorgtherapie met een inleiding van encorafenib en cetuximab plus chemotherapie bij deelnemers met darmkanker met metastatische BRAF V600E-mutant

Datum laatste controle

06-02-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.