MK-3475-B49 - studie (Borstkanker)

 • Open sinds 01-01-2022

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met HR-positieve en HER2-negatieve plaatselijk terugkerende, niet-opereerbare of uitgezaaide borstkanker. Onderzocht wordt een combinatie van het onderzoeksmiddel pembrolizumab en chemotherapie.

Doel onderzoek

 • Uitzoeken hoe veilig, verdraagzaam en werkzaam het onderzoeksmiddel pembrolizumab in combinatie met chemotherapie is voor de behandeling van patiënten met HR-positieve en HER2-negatieve plaatselijk terugkerende niet-operabele of gemetastaseerde borstkanker.
 • Uitzoeken of de combinatie van pembrolizumab en chemotherapie ervoor kan zorgen dat de kanker langzamer groeit.
 • Uitzoeken of het toevoegen van pembrolizumab in combinatie met chemotherapie patiënten langer helpt te leven, met een betere kwaliteit van leven.

Pembrolizumab (MK3475, ook bekend als KEYTRUDA®) is op recept verkrijgbaar voor verschillende soorten kanker, maar nog niet voor deze soort borstkanker. De werking van pembrolizumab vergelijken we met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’.

Pembrolizumab werkt door het afweersysteem te helpen kankercellen te bestrijden. Onderzocht wordt of een combinatie van chemotherapie met pembrolizumab meer effect heeft op de ziekte, dan chemotherapie alleen.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met HR-positieve en HER2-negatieve plaatselijk terugkerende, niet-opereerbare of uitgezaaide borstkanker.
 • Patiënten hebben nog geen chemotherapiebehandeling gehad.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen tijdens dit onderzoek geen kind verwekken.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze zitten.

Screening
Eerst wordt onderzocht of de patiënt geschikt is om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. Daarvoor wordt een aantal onderzoeken gedaan:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Onderzoek naar de medische geschiedenis en etnische afkomst. Deze informatie zal inzicht geven in de werking van geneesmiddelen bij verschillende groepen mensen.
 • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor. Als dit niet mogelijk is kan bewaard tumorweefsel van een eerdere biopsie of operatie worden gebruikt.
 • CT-of MRI- en botscan (indien nog niet beschikbaar).
 • Voor sommige patiënten: echocardiogram (echo) of een multiple-gated acquisition (MUGA) (hartfunctieonderzoek).

Behandelfase
Door de computer worden deelnemers in 2 groepen ingedeeld:

 • Groep 1: de mensen in deze groep krijgen pembrolizumab in combinatie met chemotherapie.
 • Groep 2: de mensen in deze groep krijgen placebo (nepmiddel) in combinatie met chemotherapie.

Deelnemers krijgen een van deze vormen van chemotherapie:

 • Paclitaxel. Dit zal om de vier weken drie keer worden toegediend via een infuus (via een naald in de ader).
 • Nab-Paclitaxel. Dit zal om de vier weken drie keer worden toegediend via een infuus.
 • Liposomaal docorubucine. Dit zal om de vier weken één keer worden toegediend via een infuus.
 • Capecitabine. Dit is een tablet die via de mond wordt ingenomen (om de 3 weken tweemaal daags gedurende een periode van 14 dagen).

Naast één van bovengenoemde chemotherapie, krijgt de helft van de proefpersonen pembrolizumab. De andere helft van de proefpersonen krijgt een placebo. Dit zal om de drie weken worden toegediend via een infuus. De patiënt wordt ongeveer 2 jaar met pembrolizumab of placebo behandeld, zolang de kanker niet erger wordt. Dat is ongeveer 35 keer.

Bezoeken en metingen
Voor het onderzoek is het nodig dat de patiënt voor bezoeken naar het ziekenhuis komt. Een bezoek duurt 2-4 uur. De volgende onderzoeken worden gedaan:

 • De patiënt krijgt het onderzoeksmiddel (pembrolizumab) of placebo toegediend. Indien van toepassing krijgt de patiënt capecitabine mee naar huis.
 • Vragen over het gebruik van geneesmiddelen en bijwerkingen.
 • Vragen over hoe het gaat en of de patiënt de dagelijkse bezigheden kan uitvoeren.
 • Lichamelijk onderzoek bij elk bezoek. Hierbij worden de vitale functies en het gewicht gemeten.
 • CT- of MRI-scans, of botscans om te controleren of de kanker beter of slechter wordt.
 • Bloed- en urine-onderzoek.
 • De patiënt vult tijdens elk bezoek vragenlijsten in, met vragen over ervaren pijn, hoe de patiënt zich voelt en over het dagelijks functioneren.

Nacontrole
Ongeveer 30 dagen na de laatste toediening van pembrolizumab, of voordat de patiënt aan een nieuwe behandeling tegen de kanker begint, komt de patiënt terug voor een vervolgbezoek. Dit bezoek is bedoeld om de veiligheid te controleren. Hierna begint de periode van nacontroles. De patiënt komt dan naar het ziekenhuis of wordt ongeveer elke 3 maanden (of vaker) gebeld om te vragen hoe het gaat.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van pembrolizumab zijn:

 • Jeukende huid.
 • Dunne of waterige ontlasting.
 • Hoesten.

Bijwerkingen chemotherapie
De onderzoeksarts of het onderzoekspersoneel zal de patiënt vertellen over de bijwerkingen van paclitaxel, nab-paclitaxel, liposomaal doxorubicine of capecitabine voor de start van het onderzoek.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van het onderzoeksmiddel pembrolizumab.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • Mogelijk meer ziekenhuisbezoeken (of een ziekenhuisopname) en mogelijk langere bezoeken.
 • Extra metingen en onderzoeken die mogelijk voor ongemak kunnen zorgen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Vlietland Ziekenhuis
 • HMC
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Pembrolizumab Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy for the Treatment of Chemotherapy-Candidate Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (HR+/HER2-) Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Breast Cancer (KEYNOTE-B49)

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

800, waarvan in Nederland 24

Initiatiefnemers

MSD BV, Haarlem

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een fase 3-onderzoek naar pembrolizumab plus chemotherapie bij HR+/HER2- gemetastaseerde borstkanker

Datum laatste controle

17-03-2022