HOVON 500 - studie (Chronische Lymfatische Leukemie)

  • Gesloten voor deelname sinds 28-10-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Een onderzoek dat 3 behandelingen vergelijkt voor patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) bestaande uit Ibrutinib, Venetoclax en/of Obinutuzumab.

Kankersoort

  • chronische lymfatische leukemie

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

110

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

02-11-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.