TONIC-2 - studie (Borstkanker)

 • Borstkanker
 • Open sinds 25-02-2021

In dit onderzoek onderzoeken we de effectiviteit van nivolumab (immuuntherapie) in patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Een deel van de patiënten krijgt nivolumab na een kortdurende lage dosis chemotherapie of andere mogelijke afweerreactie opwekkende behandeling.

Doel onderzoek

Met dit onderzoek bestuderen we de werkzaamheid en veiligheid van nivolumab (immuuntherapie) na een afweerreactie opwekkende behandeling bij triple-negatieve borstkanker. Met immuuntherapie kunnen we het eigen immuunsysteem stimuleren om de tumorcellen aan te vallen. Met de TONIC-2 studie willen we onderzoeken of er middelen zijn die mogelijk in staat zijn om voor de start van de immuuntherapie al een afweerreactie op te wekken, met als gevolg een betere respons op de immuuntherapie. In deze studie bestaat de afweerreactie opwekkende behandeling uit cisplatin (chemotherapie). Daarnaast willen we biologische kenmerken (biomarkers) in bloed en tumorweefsel bestuderen, die kunnen voorspellen bij welke patiënten de immuuntherapie zal aanslaan en hoe de behandeling werkt. Hiermee kunnen in de toekomst de patiënten die echt baat hebben bij immuuntherapie en dus niet ongevoelig zijn voor deze behandeling geselecteerd worden.

Duur van de studie
Minstens 1,5 jaar.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten hebben uitgezaaide triple-negatieve borstkanker.
 • Patiënten moeten bereid zijn om minstens driemaal een biopt van een uitzaaiing af te laten nemen.
 • Patiënten hebben een maximum van 3 lijnen chemotherapie gehad voor uitgezaaide ziekte.
 • Er zit minstens 12 maanden tussen de eerste diagnose (of de eerste lokale terugkeer van de ziekte) en de diagnose van uitzaaiingen. Uitzonderingen hierop zijn patiënten met uitgezaaide ziekte bij diagnose en patiënten die nog geen chemotherapie hebben gehad.
 • Patiënten hebben een goede functie van het hart, nieren, lever en beenmerg.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.

Behandeling

Wat houdt deelname aan de studie in/ indeling groepen
Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in twee groepen. In de toekomst komen er mogelijk nieuwe groepen bij. De huidige groepen zijn:

 • Nivolumab (immuuntherapie) elke twee weken zonder afweerreactie opwekkende behandeling.
 • Afweerreactie opwekking met één keer per week een infuus met cisplatin (chemotherapie) gedurende twee weken. Na twee weken start behandeling met nivolumab (immuuntherapie).

De behandeling wordt gestopt als

 • De ziekte verergert tijdens de onderzoeksbehandeling.
 • De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen, omdat u bijvoorbeeld teveel of ernstige bijwerkingen ervaart.
 • De ziekte voldoende onder controle is na bijvoorbeeld 1 of 2 jaar onderzoeksbehandeling. U blijft dan wel onder controle in het onderzoek.
 • U zelf kiest om te stoppen.
 • U zwanger wordt.
 • De sponsor, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling met nivolumab zijn:

 • Vermoeidheid.
 • Jeuk.
 • Huiduitslag.
 • Diarree.
 • Misselijkheid.
 • Minder vaak voorkomend zijn bijwerkingen (minder dan 1 op de 10 patiënten) waarbij het immuunsysteem ook geactiveerd raakt tegen lichaamseigen cellen. Dit kan bijna alle organen treffen. Voorbeelden hiervan zijn irritatie van de lever (te zien in het bloed), diarree, spierzwakte of huidafwijkingen. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf of zijn de klachten goed te behandelen door te stoppen met de onderzoeksbehandeling of kortdurend corticosteroïden te geven, zoals prednison.

Mogelijke bijwerkingen van Nivolumab na een afweerreactie opwekkende behandeling met cisplatin:

 • Misselijkheid en braken.
 • Verandering in smaak.
 • Bloedarmoede (vermindering van rode bloedcellen), verlaging van de bloedplaatjes of verlaging van de witte bloedcellen.
 • Tintelingen in tenen en vingers.
 • Diarree of darmkrampen.

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand aan de studie vinden onderzoeken plaats om te bepalen of deelname mogelijk is. Dit zal bestaan uit lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, een CT‐scan en een hartfilmpje. Ook zal er een biopt (afname van een stukje tumorweefsel) worden gedaan.
 • Tijdens het onderzoek worden de volgende studiehandelingen verricht:
  • Er worden CT‐scans gemaakt (elke 6-8 weken).
  • Er wordt uitgebreid bloed afgenomen voor het onderzoek (na twee weken behandeling, na 6 weken behandeling en vervolgens na elke 8 weken).
  • Er wordt nog minstens tweemaal een biopt afgenomen (optioneel: biopt na 12 weken en bij verergering van de ziekte).

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Immune induction strategies to improve response to immune checkpoint blockade in triple-negative breast cancer (TNBC) patients: the TONIC-2 trial.

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

34 in de eerste twee groepen

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, Amsterdam

Coördinatoren

V. Geurts, NKI-AvL, Amsterdam
L. Voorwerk, NKI‐AvL, Amsterdam
Dr. M. Kok, NKI‐AvL, Amsterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Gerandomiseerd fase II onderzoek met nivolumab na opwekken van een afweerreactie bij proefpersonen met triple negatieve borstkanker: TONIC-2 studie.

Datum laatste controle

02-03-2021