COMPRAYA - studie (Adolescenten en jongvolwassenen met kanker)

 • Open sinds 18-06-2021

Onderzoek naar de (lange-termijn) medische en psychosociale gevolgen van kanker bij patiënten in de jongvolwassen leeftijd (18-39 jaar). Het doel is het verbeteren van de levensverwachting en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met kanker.

Doel onderzoek

Jongvolwassen kankerpatiënten (18-39 jaar) vormen een unieke groep. Zij worden in een levensfase waarin zij ontwikkelingsmijlpalen proberen te bereiken, geconfronteerd met een levensbedreigende, voor hun leeftijd, zeldzame ziekte en agressieve behandeling daarvan. Dit onderzoek brengt in kaart welke jongvolwassen kankerpatiënten risico lopen op (langetermijn) medische en psychosociale problemen en waarom.


We weten dat er verschillen zijn tussen AYA kankerpatiënten*, kinderkankerpatiënten en oudere kankerpatiënten. Deze verschillen kunnen zowel de tumoreigenschappen als de karakteristieken van de patient zelf betreffen. Ook de impact die kanker heeft op het leven van patiënten is erg afhankelijk van de levensfase waarin de ziekte wordt ontdekt en de behandeling wordt gegeven. Er ontbreekt nog heel veel kennis over kanker op AYA leeftijd. Er is nog nooit onderzoek gedaan waarbij AYA patiënten vanaf de diagnose jaren gevolgd worden om nog beter te begrijpen wat de medische en psychosociale gevolgen van kanker zijn op deze leeftijd, wie er problemen krijgt en wanneer die optreden.

*Toelichting AYA’s:
Internationaal worden patiënten die op deze leeftijd kanker krijgen aangeduid met AYA’s, wat staat voor: Adolescents and Young Adults.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Jongvolwassenen (in de leeftijd van 18-39 jaar) met voor de eerste keer de diagnose kanker
 • De diagnose is maximaal 3 maanden geleden gesteld
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal voor invulling van vragenlijsten.

Behandeling

Deelname aan de COMPRAYA-studie bestaat uit zeven onderdelen. Als de patiënt meedoet, dan wordt hij of zij 10 jaar gevolgd.

Start deelname
De deelname start met een afspraak met de COMPRAYA-onderzoeksverpleegkundige. Dit kan vaak gecombineerd worden met één van de reguliere afspraken in het ziekenhuis, zodat de patiënt niet extra naar het ziekenhuis hoeft te komen. Deze eerste afspraak duurt 60-90 minuten.
Tijdens de afspraak met de COMPRAYA-onderzoeksverpleegkundige:

 • wordt het onderzoek mondeling toegelicht
 • vult de patiënt een aantal vragenlijsten in
 • wordt een aantal testen gedaan, zoals bijvoorbeeld bloeddrukmeting en handkrachtmeting.

Deelname ziet er als volgt uit:

 • De patiënt geeft toestemming voor het gecodeerd gebruik van zijn medische gegevens
 • De COMPRAYA-onderzoeksverpleegkundige neemt een aantal lichamelijke testen af zoals het meten van de bloeddruk, gewicht en spierkracht. Deze metingen zijn erop gericht om de conditie, lichaamssamenstelling (hoeveelheid vet, eiwitten, mineralen en vocht) en lichaamskracht in kaart te brengen.
 • De patiënt vult 1 keer per jaar een vragenlijst in over de kwaliteit van leven (gedurende 10 jaar). Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Het kan online of op papier worden ingevuld. De patiënt houdt daarnaast een online voedingsdagboekje bij, om inzicht te krijgen in het eetpatroon in relatie tot de gezondheid. De patiënt vult dan op vijf momenten, gedurende 3 dagen in wat hij/zij heeft gegeten. Het invullen kost ongeveer 10 minuten per dag.
 • De patiënt geeft op 3 momenten bloed af. Een deel van het bloed zal gebruikt worden voor biomarkeronderzoek (om te onderzoeken of er in het DNA aanwijzingen te vinden zijn voor het ontstaan van kanker). Een ander deel zal gebruikt worden om te kijken of er aanwijzingen zijn voor het ontstaan van eventuele medische of psychosociale gevolgen (zoals het risico op het krijgen van aandoeningen als hart- en vaatziekten of het ontwikkelen van extreme moeheid).
 • De patiënt geeft toestemming voor het gebruik van restweefsel. Voor het stellen van de kankerdiagnose is er mogelijk ook een stukje tumormateriaal en/of weefsel afgenomen of is er bijvoorbeeld bloed afgenomen en bewaard. Het materiaal dat overblijft na het stellen van de diagnose noemen wij restweefsel. Dit restweefsel ligt nu opgeslagen in een ziekenhuis. De patiënt geeft toestemming voor het opvragen en gebruik van dit opgeslagen restmateriaal, en voor materiaal dat eventueel in de toekomst, gedurende deelname aan de studie, verzameld en opgeslagen gaat worden.
 • Op 3 momenten geeft de patiënt een stukje haar af. Het doel hiervan is het bepalen van specifieke stresshormonen die op bepaalde momenten meer of minder aanwezig zijn.
 • Alleen voor patiënten die behandeld worden in het AVL, Radboudumc en UMCG: op 3 momenten stuurt de patiënt wat ontlasting in. Het doel van het inzamelen van ontlasting is inzicht te in micro-organismen (zoals bacteriën, virussen en gisten) die aanwezig zijn in de ontlasting. Deze hangen mogelijk samen met de oorzaken van kanker en de medische en psychosociale gevolgen van kanker.

De studie wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Deze studie heeft geen bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek
 • Deelname kost tijd
 • De patiënt wordt gevraagd na te denken over zaken die verband houden met de kanker en behandeling, en hoe deze het leven hebben beïnvloed. Sommige mensen vinden dit mogelijk verontrustend of ervaren hierbij negatieve emoties.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam Universitaire Medische Centra
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

COMPRehensive assessment of prevalence, risk factors and mechanisms of impaired medical and psychosocial health outcomes among Adolescents and Young Adults with cancer: the prospective observational COMPRAYA cohort study.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • alvleesklierkanker
 • anuskanker
 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • baarmoedersarcoom
 • bijnierkanker
 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief
 • borstkanker
 • botkanker
 • chronische lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • gastro-intestinale stromale tumor
 • hartkanker
 • hersentumoren
 • hodgkinlymfoom
 • hoofd-halskanker
 • kaposisarcoom
 • keelkanker
 • leverkanker
 • lipkanker
 • longkanker, kleincellig
 • longkanker, niet-kleincellig
 • lymfoplasmacytair lymfoom
 • maagkanker
 • melanoom
 • mesothelioom
 • mondkanker
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom
 • myelofibrose
 • neuro-endocriene tumoren
 • neuskanker
 • nierbekkenkanker
 • nierkanker
 • non-hodgkinlymfoom
 • oogmelanoom
 • oorkanker
 • peniskanker
 • plasbuiskanker
 • plaveiselcelcarcinoom
 • primaire tumor onbekend
 • prostaatkanker
 • schaamlipkanker
 • slokdarmkanker
 • speekselklierkanker
 • strottenhoofdkanker
 • thymuskanker
 • tongkanker
 • trofoblastziekten
 • urineleiderkanker
 • vaginakanker
 • wekedelentumoren
 • zaadbalkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

4000

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis/NKI Amsterdam, in samenwerking met het Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Zorgnetwerk, Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse universitaire medische centra.

Coördinatoren

Renske Fles, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel 
Landelijke studie naar de aanwezigheid van en het risico op medische en psychosociale gevolgen van kanker bij adolescenten en jongvolwassenen: De COMPRAYA studie.

Kijk op AYA zorgnetwerk voor nog meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

25-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.