CAMINO - studie (Dikkedarmkanker)

 • Open sinds 01-12-2019

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van een lever-MRI bij patiënten die vanwege leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker een lokale behandeling ondergaan.

Doel onderzoek

In het behandelplan voor de behandeling van darmkankeruitzaaiingen naar de lever bestaande uit een leveroperatie of het wegbranden van de darmkankeruitzaaiingen in de lever (ablatie) worden vaak een CT-scan en een MRI-scan uitgevoerd. Hoewel de MRI-scan steeds vaker wordt gebruikt, is er op dit moment te weinig wetenschappelijk bewijs over de toegevoegde waarde van een lever MRI-scan. Dit gebrek aan bewijs zorgt ervoor dat er verschil in beleid is in de Nederlandse (en wereldwijde) richtlijnen over het inzetten van een lever MRI-scan voorafgaande aan de leveroperatie.

In dit onderzoek willen onderzoekers bepalen wat de toegevoegde waarde is van een lever MRI-scan, voorafgaand aan een lokale behandeling. Hiertoe wordt het behandelplan op basis van de CT-scan vergeleken met het behandelplan op basis van de CT-scan en lever MRI-scan. Tevens wordt het definitieve behandelplan van de deelnemer op basis van de CT-scan van de buik en de lever MRI-scan vergeleken met de echografie die tijdens de operatie wordt gebruikt, de leveroperatie (waarbij de leveruitzaaiingen worden weggesneden) en de uitslag van de patholoog (die het tumorweefsel heeft onderzocht na de operatie).

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met dikkedarmkanker met leveruitzaaiingen.
 • Patiënten komen in aanmerking voor een leveroperatie (eventueel in combinatie met ablatie of ablatie alleen). 
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?

De patiënt krijgt de standaardbehandeling, deze behandeling behoort niet tot het onderzoek. In deze studie worden uitkomsten achteraf onderzocht.

Bij de patiënt is een CT-scan van de longen/buik en een lever MRI-scan gemaakt. Op basis van deze CT-scan is bepaald dat de patiënt behandeld kan worden voor leveruitzaaiingen door middel van een operatie of ablatie. Op basis van deze uitkomst kan patiënt meedoen aan dit onderzoek.

Het behandelplan op basis van alleen de CT-scan wordt vergeleken met het behandelplan op basis van de CT-scan en de lever MRI-scan. Daarnaast wordt het definitieve behandelplan van de deelnemer (op basis van de CT-scan en de lever MRI-scan) vergeleken met de echografie die tijdens de operatie wordt gebruikt, de leveroperatie en de uitslag van de patholoog.

De patiënt geeft toestemming voor het gebruik van de beeldvorming (CT-scan van de buik en lever en een lever MRI-scan), behandelplan, operatieverslag, pathologieresultaten, medische voorgeschiedenis en enkele persoonsgegevens (zoals leeftijd), die allen uit het elektronisch patiëntendossier gehaald zullen worden door een lid van het onderzoeksteam. Alle gegevens worden geanonimiseerd en er zullen geen
naar de patiënt herleidbare gegevens worden gebruikt.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen

Extra belasting voor patiënt

Geen

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maxima Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • OLVG
 • Radboudumc
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Clinical added value of MRI over CT in patients scheduled for local colorectal liver metastases therapy: a prospective, multicenter incremental diagnostic accuracy study.

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

298

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC, locatie AMC, AMSTERDAM

Coördinatoren

Drs. B. Görgec, arts-onderzoeker chirurgie, Amsterdam UMC, locatie AMC, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie:CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Toegevoegde waarde van lever-MRI bij patiënten die vanwege leveruitzaaiingen van dikke darmkanker gepland zijn voor leverchirurgie (CAMINO): een diagnostische nauwkeurigheidsstudie.

Extra informatie:
Kijk op DCCG voor nog meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

18-03-2021

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.