PROMPT - studie (Prostaatkanker)

  • Prostaatkanker
  • Open sinds 01-02-2020

Onderzoek naar het routinematig toepassen van moleculair onderzoek voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt de doelmatigheid en uitkomsten van het routinematig en vroegtijdig uitvoeren van moleculair onderzoek op tumormateriaal. Kanker ontstaat door fouten in het erfelijk materiaal (DNA). Kennis van deze fouten verklaart soms het biologisch gedrag, en verschillen tussen individuele patiënten. Ook kunnen deze fouten een aangrijpingspunt zijn voor doelgerichte therapie.  Dit onderzoek probeert aan te tonen dat deze kennis zorgt voor een optimaal behandelplan, die per patiënt specifiek is, en gericht op het DNA-profiel van de tumor. Er wordt onderzocht of het opstellen van een persoonlijk behandelplan patiënten langer laat leven met een betere kwaliteit van leven, in vergelijking met het niet routinematig uitvoeren van moleculair onderzoek.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, die niet meer op een hormonale behandeling reageert en progressie vertonen.
  • Patiënten mogen maximaal 1 behandellijn in het hormoonongevoelige stadium gehad hebben.
  • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
  • Patiënten met een voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

Er wordt een biopt (stukje weefsel) van de tumor weggehaald. Dit stukje weefsel wordt onderzocht waarbij gekeken wordt naar DNA fouten. Op basis van de uitkomst krijgt de patiënt een gepersonaliseerd plan.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De bijwerkingen voor de vervolgbehandeling op basis van het biopt zijn verschillend. Dit is afhankelijk welke behandeling het meest passend is voor de patiënt.

Extra belasting voor patiënt

Voor het onderzoek dient er een recent biopt zijn genomen. Mocht er geen biopt aanwezig zijn zal deze worden afgenomen, dit kan zijn van een uitzaaiing (metastase) of de prostaat zelf.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Radboudumc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Observational study evaluating the cost-effectiveness and quality of life: Implementing routine molecular characterization in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer by next generation DNA sequencing (PROMPT-study).

Kankersoort

  • prostaatkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

600

Initiatiefnemers

Radboudumc, Nijmegen.

Coördinatoren

Dr. Niven Mehra, internist-oncoloog, afd. Medische Oncologie, Radboudumc,
Drs. Iris Kloots, arts-onderzoeker, afd. Medische Oncologie, Radboudumc.

Goedkeuring

Dit onderzoek is niet-WMO plichtig.

Meer informatie

Nederlandse titel
ImPlementatie van ROutinematig en vroegtijdig Moleculair karakterisatie van patienten met het gemetastaseerd castratie-resistent ProsTate kanker met next-generation DNA sequencing (PROMPT-studie).

Datum laatste controle

23-09-2020