Array-818-103 - studie (Melanoom, Dikkedarmkanker, Endeldarmkanker, Eierstokkanker, Schildklierkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 20-07-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt het effect van encorafenib en binimetinib (de onderzoeksmiddelen) op de werking van andere gebruikelijke geneesmiddelen en het effect van een specifieke behandeling op de werking van encorafenib. De studie kijkt ook naar de veiligheid en hoe patiënten de onderzoeksmiddelen verdragen wanneer ze met andere gebruikelijke geneesmiddelen worden toegediend.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 3 groepen. Alle groepen krijgen de onderzoeksmiddelen (encorafenib en binimetinib) in combinatie met verschillende gebruikelijke geneesmiddelen. Patiënten weten van tevoren in welke groep ze zitten, maar ze kunnen de groep niet kiezen.

Patiënten in groep 1 krijgen:

 • Encorafenib (450 mg per dag)
 • Binimetinib (90 mg per dag)
 • Een cocktail met: losartan, dextromethorfan, cafeïne, omeprazol en midazolam

Patiënten in groep 2 krijgen:

 • Encorafenib (450 mg per dag)
 • Binimetinib (90 mg per dag)
 • Combinatie van rosuvastatine en bupropion

Patiënten in groep 3 krijgen:

 • Encorafenib (450 mg per dag)
 • Binimetinib (90 mg per dag)
 • Modafinil

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Encorafenib:
Meest waarschijnlijke bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 5 patiënten):

 • Rood worden, zwelling, doof gevoel en schilfering van de handpalmen en voetzolen
 • Huiduitslag waaronder rood worden, jeuk en huidbulten
 • Verdikking van de buitenste huidlaag
 • Droge huid
 • Misselijkheid
 • Moe gevoel
 • Spier- of gewrichtspijn
 • Haaruitval
 • Hoofdpijn
 • Jeuk

Minder waarschijnlijke bijwerkingen (bij 1 tot 2 op de 10 patiënten):

 • Verminderde eetlust
 • Moeite met slapen
 • Leveraandoening (De patiënt merkt niet veel van een licht verminderde leverfunctie. In het geval van een ernstig verminderde leverfunctie is er sprake van symptomen als: vermoeidheid, beroerd gevoel in het hele lichaam (algehele malaise), geelzucht, bleke of lichte ontlasting)
 • Pijn waaronder pijn in de armen en benen en rugpijn
 • Huidrafels, nieuwe moedervlekken op de huid of veranderingen in bestaande moedervlekken
 • Kleine, ruwe bultjes op de huid
 • Tintelend of doof gevoel of abnormale gevoeligheid voor pijn of aanraking
 • Overgeven
 • Zwakte

Binimetinib:

 • Wazig zien of verminderd gezichtsvermogen
 • Zwak of moe gevoel of gebrek aan energie Uitslag, acne of huidirritatie waaronder roodheid, verdikking van de huid, droogheid of jeuk
 • Vasthouden van vocht (oedeem)

Minder waarschijnlijke bijwerkingen (bij 1 tot 2 op de 10 patiënten - incidentie van meer dan 10% tot 20%):

 • Spierspasmen, spierpijn of spierontsteking

Extra belasting voor patiënt

Voor dit onderzoek is het nodig dat patiënten 4-5 keer naar het ziekenhuis komen in een periode van 35 dagen. Een bezoek duurt 4 tot ongeveer 10 uur.

Over het algemeen zijn de onderzoeksbezoeken in de eerste fase van de studie aanzienlijk intensiever dan die bij een gebruikelijke behandeling en is fase 2 van de studie vergelijkbaar of iets intensiever. Dit houdt in dat er elke 2 tot 4 weken bezoeken zijn. CT-scans worden elke 8 tot 12 weken gemaakt volgens gebruikelijke zorg.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

An Open-label Phase 1 Study to Evaluate Drug-Drug Interactions of Agents Co-Administered with Encorafenib and Binimetinib in Patients with BRAF V600-mutant Unresectable or Metastatic Melanoma or Other Advanced Solid Tumors

Kankersoort

 • dikkedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • melanoom
 • schildklierkanker

Fase trial

I

Maximaal aantal patiënten

42; waarvan ongeveer 10 in Nederland

Initiatiefnemers

ARRAY BioPharma Inc (PPD)

Coördinatoren

Dr. Gort, UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een open-label fase 1-onderzoek ter beoordeling van geneesmiddeleninteracties bij gebruik van gelijktijdig met encorafenib en binimetinib toegediende middelen bij patiënten met inoperabel of gemetastaseerd melanoom of andere gevorderde solide tumoren, waarbij sprake is van een BRAF V600-mutatie

Datum laatste controle

05-08-2022