BOOG 2019-01 TIBET - studie (Borstkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 17-07-2023

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

TAS-102 wordt meestal redelijk goed verdragen en veroorzaakt geen hand-voet klachten, zoals bij capecitabine voor kan komen. Er wordt in dit onderzoek, de TIBET-studie, onderzocht of patiënten met ER-positieve, HER2-negatieve uitgezaaide borstkanker, die ongevoelig geworden zijn voor capecitabine, baat kunnen hebben bij het gebruik van TAS-102. Het doel van dit onderzoek is de werkzaamheid van het nieuwe middel TAS-102 te onderzoeken bij patiënten. Patiënten kunnen voor
TAS-102 in aanmerking komen als ze een voorbehandeling hebben gehad met taxanen of capecitabine. Ook wordt de veiligheid van TAS-102 bekeken en worden de gevolgen van de behandeling met TAS-102 op de kwaliteit van leven bestudeerd door middel van het stellen van gestructureerde vragen.

Toelichting:
TAS-102 werd goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met uitgezaaide vorm van (darm)kanker onder de naam Lonsurf®. Tot nu toe zijn al meer dan 30.000 personen wereldwijd met TAS-102 behandeld.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 51 patiënten aan deze studie meegedaan.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Als uit de screening blijkt dat de patiënt aan het onderzoek kan meedoen, wordt de behandeling gestart. TAS-102 is een behandeling in tabletvorm. Patiënt krijgt
TAS-102 tweemaal daags gedurende 5 dagen met vervolgens 2 dagen rust. Hierna krijgt de patiënt nogmaals tweemaal daags gedurende 5 dagen het medicijn. Daarna volgen 14 dagen zonder behandeling. Deze behandelingscyclus wordt elke 28 dagen herhaald. De hoeveelheid TAS-102 die de patiënt krijgt is gebaseerd op de lengte en gewicht. TAS-102 moet binnen 1 uur na een maaltijd ('s ochtends en 's avonds) worden ingenomen met een glas water. Patiënt kan doorgaan met TAS-102 patiënt er baat bij heeft en de behandeling verdraagt. Patiënt kan altijd stoppen, zonder opgave van reden.

Een cyclus (28 dagen) ziet er als volgt uit:

 • Dagen 1-5: TAS-102 2 maal per dag ('s ochtends en 's avonds) innemen met een glas water.
 • Dagen 6-7: herstel (geen inname TAS-102).
 • Dagen 8-12: TAS-102 2 maal per dag ('s ochtends en 's avonds) innemen met een glas water.
 • Dagen 13-28: herstel (geen inname TAS-102).

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandeling niet aanslaat.
 • De bijwerkingen van de behandeling te hevig zijn.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Als er teveel bijwerkingen zijn, kan de arts besluiten om de dosis die patiënt krijgt te verminderen.

Zolang de patiënt het TAS-102 neemt, wordt patiënt gecontroleerd door de onderzoeker aan de hand van geplande metingen (bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, CT-scan, enz). Wanneer patiënt wil stoppen met het onderzoek, om welke reden dan ook, zal de onderzoeker binnen 4 weken een eindbezoek voor de patiënt plannen voor een laatste controle in het kader van het onderzoek.

Nadat patiënt met het onderzoeksmiddel is gestopt, zal de onderzoeker de gezondheid van patiënt om de 8 weken blijven volgen zolang het onderzoek loopt voor het volgende:

 • Afhankelijk van de reden van stopzetting wordt een scan voor tumorevaluatie gemaakt.
 • Wordt informatie verzameld over de huidige gezondheidstoestand en een eventuele andere kankerbehandeling.
 • Wordt informatie verzameld in verband met nog aanwezige bijwerkingen of nieuwe ernstige klachten.

Bijwerkingen

Indien patiënt één van de onderstaande bijwerkingen ervaart, vertelt zij dat aan de onderzoeker.

Zeer veel voorkomende bijwerkingen:

 • Neutropenie: tekort aan een bepaald type witte bloedcellen.
 • Anemie: bloedarmoede of tekort aan rode bloedcellen. Dit kan leiden tot gevoel van kortademigheid, vermoeidheid of bleek zien.
 • Trombocytopenie: tekort aan bloedplaatjes, zich uitend in ongewone blauwe plekken of bloedingen.
 • Diarree.
 • Verminderde eetlust.
 • Ernstige vermoeidheid.
 • Misselijkheid.
 • Verminderd aan leukocyten (bepaald type witte bloedplaatjes).

Vaak voorkomende bijwerkingen:

 • Koorts neutropenie.
 • Braken.
 • Buikpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • Septische shock.
 • Vocht in de buik.
 • Ontsteking dikke darm.
 • Acute alvleesklierontsteking.
 • Volledige of gedeeltelijke darmafsluiting.
 • Trombose, bijvoorbeeld longembolie of trombose van arm of been.

Als patiënt last heeft van bijwerkingen van de geneesmiddelen die patiënt tijdens dit onderzoek krijgt, kan de onderzoeker:

 • Extra metingen uitvoeren ter controle.
 • Medicatie geven om de bijwerkingen te verminderen. 
 • De start van de volgende cyclus uitstellen, zodat de patiënt eerst kan herstellen.
 • De dosis van TAS-102 verminderen.
 • Deelname aan het onderzoek stopzetten.

Meld alle bijwerkingen tijdens het bezoek aan de behandelend arts. Ook als patiënt iets niet vertrouwt of als patiënt zich ergens zorgen over maakt.

Extra belasting voor patiënt

Zolang patiënt het onderzoeksmiddel neemt, volgt de onderzoeker de gezondheid en de reactie op het onderzoeksmiddel aan de hand van metingen (bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, CT-scan, enz.).
De ziekenhuisbezoeken tijdens de behandelingsperiode van het onderzoek zijn niet anders dan bij gebruikelijke zorg, wel zal de onderzoeker soms extra metingen doen. Aan het begin en op het einde van het onderzoek kunnen er bezoeken en metingen voorzien zijn die geen deel uitmaken van de gebruikelijke zorg, bijvoorbeeld:

 • Zwangerschapstest voorafgaand aan het onderzoek.
 • 1 x ECG.
 • Maximaal 2 extra CT scans.
 • Maximaal 1 extra botscan.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

TIBET: Fase-II-onderzoek met trifluridine/tipiracil (TAS102) bij patiënten met ER-positief, Her2-negatief uitgezaaide borstkanker die eerder behandeld zijn met chemotherapie.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

50

Initiatiefnemers

BOOG

Coördinatoren

Dr. S. (Susan) van den Berg, BOOG Study Center

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een fase-II-onderzoek waarin de werkzaamheid van trifluridine/tipiracil (TAS102, LONSURF®) wordt geëvalueerd bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die eerder behandeld zijn met andere vormen van chemotherapie, zoals Capecitabine. (TIBET studie).

Kijk op BOOG voor meer informatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

28-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.