i-Worc - studie (Meerdere kankersoorten (m.u.v. hersentumoren)

 • Gesloten voor deelname sinds 19-12-2023

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Het i-WORC onderzoek bekijkt of een online cognitief revalidatieprogramma (ex-)patiënten met kanker kan helpen om beter om te gaan met cognitieve klachten op de werkvloer. Aan dit onderzoek kunnen patiënten met diverse kankersoorten deelnemen, met uitzondering van patiënten met hersentumoren.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Wat houdt deelname aan de het i-WORC onderzoek in?

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in een van de drie onderzoeksgroepen, namelijk:

 1. Basis programma groep: deelnemers krijgen toegang tot de basisversie van het online programma (bevat 4 modules) gedurende een periode van 12 weken. De deelnemer doorloopt het programma zelfstandig (zonder begeleiding van een therapeut).
 2. Uitgebreid programma groep: deelnemers krijgen toegang tot de uitgebreide versie van het online programma gedurende een periode van 12 weken. De deelnemer doorloopt het programma met online begeleiding van een therapeut.
 3. Wachtlijstgroep: deelnemers komen op de wachtlijst. Na afloop van de studie (na 26 weken) krijgen de deelnemers alsnog toegang tot de basisversie van het online cognitief revalidatieprogramma.

Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Toelichting cognitief revalidatie programma:

 • Deelnemers uit een van de twee behandelgroepen loggen wekelijks in op het online cognitief revalidatieprogramma. Daar krijgen zij informatie en maken ze opdrachten.
 • Het maken van een module kost gemiddeld 2 uur. Dit hoeft niet in een keer achter elkaar gedaan te worden. De deelnemers werken op een plek en tijdstip naar keuze aan het programma.

Meetmomenten:

 • Deelnemers uit alle drie de groepen doen op 3 momenten (bij de start van de studie, na 12 weken en na 26 weken) mee aan een online neuropsychologisch onderzoek (NPO) en vullen dan ook een online vragenlijst in. Na het eerste meetmoment vindt een intake sessie plaats met een cognitief therapeut via beeldbellen. Gedurende deze intake worden de resultaten van het NPO terug gekoppeld en behandeldoelen opgesteld. Deze behandeldoelen worden op meetmoment 2 en 3 telefonisch besproken met de deelnemer.
 • Tijdsindicatie:
  • Het online NPO duurt ongeveer 75 minuten
  • Het invullen van de online vragenlijst kost ongeveer 45 minuten.
  • Het intake gesprek met de cognitief therapeut duurt ongeveer 45-60 minuten.

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.

Bijwerkingen

De te onderzoeken therapie heeft geen mogelijke bijwerkingen omdat er geen geneesmiddelen in de studie worden gegeven.

Extra belasting voor patiënt

 • Patiënten die in de wachtlijstgroep (groep 3) geloot worden, moeten 26 weken wachten voordat ze toegang krijgen tot het online programma.
 • Deelname aan het programma kost tijd.
 • De patiënt is tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Internet-based WOrk-related cognitive Rehabilitation for Cancer survivors: a randomised controlled trial

Kankersoort

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • alvleesklierkanker
 • anuskanker
 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • baarmoedersarcoom
 • bijnierkanker
 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief
 • borstkanker
 • botkanker
 • chronische lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • gastro-intestinale stromale tumor
 • hartkanker
 • hodgkinlymfoom
 • hoofd-halskanker
 • kaposisarcoom
 • keelkanker
 • leverkanker
 • lipkanker
 • longkanker, kleincellig
 • longkanker, niet-kleincellig
 • lymfoplasmacytair lymfoom
 • maagkanker
 • melanoom
 • mesothelioom
 • mondkanker
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom
 • myelofibrose
 • neuro-endocriene tumoren
 • neuskanker
 • nierbekkenkanker
 • nierkanker
 • non-hodgkinlymfoom
 • oogmelanoom
 • oorkanker
 • peniskanker
 • plasbuiskanker
 • plaveiselcelcarcinoom
 • primaire tumor onbekend
 • prostaatkanker
 • sarcoom
 • schaamlipkanker
 • schildklierkanker
 • slokdarmkanker
 • speekselklierkanker
 • strottenhoofdkanker
 • thymuskanker
 • tongkanker
 • trofoblastziekten
 • urineleiderkanker
 • vaginakanker
 • wekedelentumoren
 • zaadbalkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

261

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Coördinatoren

Drs. K.M. Klaver, neuropsycholoog, uitvoerend onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Onderzoek naar een online cognitief revalidatie programma voor (ex-) kankerpatiënten met werk gerelateerde cognitieve klachten.

Extra informatie over: Cognitieve problemen bij kanker en kankerbehandeling

Datum laatste controle

25-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.