PROSPEC- studie (Prostaatkanker)

 • Prostaatkanker
 • Open sinds 01-04-2018

Onderzoek naar een nieuwe manier van nazorg of follow-up voor patiënten met prostaatkanker. Deze patiënten hebben een prostaatoperatie gehad, zijn bestraald, of hebben een inwendige bestraling gehad (brachytherapie). Onderzocht wordt of de nazorg kan plaatsvinden bij de huisarts in plaats van in het ziekenhuis

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of de nazorg of follow-up voor patiënten met prostaatkanker even goed of zelfs beter door de huisarts gedaan kan worden. Een rol van de huisarts na de behandeling van prostaatkanker zorgt ervoor dat patiënten in hun eigen omgeving worden opgevangen waarbij de huisarts de zorg ook op de langere termijn kan blijven bieden.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten die behandeld zijn voor prostaatkanker. De behandeling kan bestaan uit: een prostaatoperatie, een bestraling van de prostaat, of inwendige bestraling.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek in welke groep ze zitten.

Groep A: 195 mannen ontvangen de nazorg bij de huisarts.
Groep B: 195 mannen ontvangen de nazorg in het ziekenhuis.

Tijdens het onderzoek worden er ook gegevens verzameld van patiënten. Deze gegevens komen uit het medisch dossier in het ziekenhuis en het medisch dossier bij de huisarts. Hierbij zullen er onder andere gegevens worden verzameld over leeftijd, soort behandeling, uitslagen van onderzoeken, het aantal contacten met de arts of huisarts en reden van het contact.

Het onderzoek duurt 2 jaar. Tijdens deze periode zullen patiënten 4 keer een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over:
- gezondheid
- klachten en bijwerkingen ten gevolge van de behandeling
- de nazorg, hoe heeft de patiënt deze zorg beleeft
Een deel van de patiënten zullen benaderd worden voor een persoonlijk gesprek over hun ervaringen met de nazorg en het deelnemen aan de studie.

De behandeling wordt gestopt als
De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

De extra belasting voor patiënten is bij dit onderzoek minimaal.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • Isala Zwolle
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Radiotherapiegroep hoofdlocatie Arnhem
 • Rijnstate Arnhem
 • Slingeland Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Antonius Utrecht
 • Treant Zorggroep locatie Scheper
 • Ziekenhuis St Jansdal

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prostate cancer follow-up care in secondary and primary healthcare (PROSPEC study)

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

390

Initiatiefnemers

L.V. van de Poll-Franse, Integraal Kankercentrum Nederland

Coördinatoren

B.M.H.E. Wollersheim, Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
L.V. van de Poll-Franse, Integraal Kankercentrum Nederland - Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI
H. van der Poel, Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
A. Vis, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze vorm van nazorg is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Onderzoek naar de nazorg na de behandeling van prostaatkanker door de huisarts of specialist (PROSPEC studie)

Datum laatste controle

11-09-2020