EORTC 1419 - studie (Hersentumoren)

 • Hersentumoren
 • Open sinds 09-05-2015

Onderzoek naar de lange-termijn overleving bij patiënten met een glioblastoom. Onderzocht wordt welke factoren bepalen dat sommige patiënten met een glioblastoom relatief lang leven.

Doel onderzoek

Patiënten met een glioblastoom (GBM) hebben vaak een slechte prognose, maar bij een klein deel van de patiënten blijft de tumor langdurig stabiel na de eerste of volgende behandelingen. Deze patiënten worden ook wel ‘lange-termijn GBM overlevers’ genoemd. In dit onderzoek hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de factoren die verband houden met een relatief gunstige prognose. Het doel is uiteindelijk om de behandeling voor alle patiënten met een GBM te verbeteren. Het gaat om het onderzoeken van de volgende factoren:

 • Moleculaire biologische kenmerken van de tumor
 • Kenmerken van de patiënt (zoals leeftijd, verdere gezondheid)
 • De behandeling (zoals operatie, bestraling en chemotherapie)

Daarnaast wordt onderzocht hoe lange-termijn GBM overlevers hun kwaliteit van leven ervaren en hoe zij neuropsychologisch (o.a. op het gebied van geheugen en concentratie) functioneren.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een glioblastoom, bij wie de diagnose meer dan 5 jaar geleden is gesteld
 • Van wie resterend tumorweefsel (verkregen na een operatie) beschikbaar is
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder

Behandeling

Wanneer de patiënt meedoet aan deze studie, geeft hij/zij toestemming om medische gegevens te verzamelen uit het medisch dossier. Dit zijn persoonlijke gegevens (leeftijd, verdere gezondheid) alsook informatie over de behandelingen die de patiënt geeft gehad. Ook wordt met toestemming verzameld:

 • Beschikbare MRI-scans.
 • Resterend opgeslagen hersentumormateriaal van de voorgaande operaties(s).

Daarnaast bestaat het onderzoek uit:

 • Afname van 5 buisjes bloed.
 • Bij de patiënt wordt een neuropsychologisch onderzoek verricht.
 • Patiënt vult een aantal vragenlijsten in over de kwaliteit van leven.

Vervolgonderzoek:

 • Gedurende 24 maanden wordt iedere 6 maanden opnieuw 3 buisjes bloed afgenomen.
 • Er wordt opnieuw gevraagd naar de gezondheidssituatie.
 • De patiënt vult opnieuw vragenlijsten in over de kwaliteit van leven.
 • Elke 12 maanden wordt opnieuw een neuropsychologisch onderzoek bij de patiënt uitgevoerd.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.

Bijwerkingen

Omdat dit onderzoek een zogenaamd observationeel onderzoek is, waarbij de onderzoeker patiëntgegevens verzamelt, zijn de risico’s voor de patiënt zeer beperkt.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijk extra bloedafnames.
 • De patiënt is extra tijd kwijt door het invullen van vragenlijsten over kwaliteit van leven (30 minuten, om de 6 maanden) en neuropsychologisch onderzoek (35 minuten, om de 12 maanden).

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Molecular Genetic, Host-derived and Clinical Determinants of Long-term Survival in Glioblastoma

Kankersoort

 • hersentumoren

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

640

Initiatiefnemers

 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer – EORTC
 • Brain Tumor Funder’s Collaborative (BTFC)

Coördinatoren

Dr. J.C. Reijneveld, neuroloog Amsterdam UMC / SEIN, Heemstede
Prof. Dr. M. J. van den Bent, hoogleraar neuro-oncologie Erasmus MC
Dr. J. Jongen, neuroloog, Erasmus MC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Lange-termijn overleving bij patiënten met een glioblastoom.

Datum laatste controle

30-08-2020