ARRAY-818-202 - studie (Niet-kleincellige longkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 22-09-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt hoe werkzaam en veilig de combinatie van de medicijnen encorafenib en binimetinib als behandeling voor patiënten met niet-kleincellige longkanker, bij wie deze BRAF-mutatie is vastgesteld.

Encorafenib en binimetinib zijn medicijnen die vallen onder doelgerichte therapie. Ze blokkeren heel gericht specifieke eiwitten in de tumorcellen, die zorgen voor een ongeremde groei van de tumorcel. De combinatie encorafenib en binimetinib is in de Verenigde Staten goedgekeurd als behandeling voor een ernstige vorm van huidkanker (melanoom) met een BRAF-mutatie. De combinatie is nog niet goedgekeurd voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker met een BRAF-mutatie.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

 • Geschiktheidsonderzoek: om te bepalen of de patiënt kan deelnemen aan het onderzoek. Er worden onder andere de volgende onderzoeken gedaan:
  • lichamelijk onderzoek
  • Hartfilmpje (ECG) en andere hartonderzoeken (echocardiogram of een MUGA-scan)
  • Bloedonderzoek CT- scan en MRI-scan van de hersenen
  • Oogonderzoek
  • Eerder afgenomen tumorweefsel wordt onderzocht op een BRAF-mutatie (als er geen tumorweefsel beschikbaar is, dan moet een nieuw stukje tumorweefsel (een biopt) worden afgenomen).
 • Behandelfase: gedurende een cyclus van 28 dagen neemt de patiënt dagelijks de medicijnen encorafenib en binimetinib in tabletvorm in. Op dag 1 en dag 15 van de eerste cyclus wordt de patient een dag opgenomen in het ziekenhuis voor meerdere bloedafnames. Als de patiënt met een volgende behandelcyclus start, dan staat het ziekenhuisbezoek gepland op dag 1 van de cyclus. Tijdens deze ziekenhuisbezoeken vinden diverse onderzoeken en metingen plaats. 
 • Controlefase: wanneer de patiënt stopt met de behandeling, vinden er nog controle-onderzoeken plaats in het ziekenhuis. Daarna wordt de patiënt nog 30 dagen lang door de onderzoeker gevolgd voor bijwerkingen. Als de patiënt is gestopt met de behandeling omdat de tumor is gegroeid, neemt de onderzoeker elke 12 weken (telefonisch) contact op om de patiënt nog te vervolgen.

De behandeling wordt gestopt als

 • De tumor groeit, ondanks de medicijnen.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van encorafenib zijn:

 • Rood worden, zwelling, gevoelloosheid en afschilderen van de handpalmen en voetzolen
 • Verdikking van de buitenste laag van de huid
 • Droge huid
 • Jeuk
 • Huiduitslag
 • Spierpijn of gewrichtspijn
 • Misselijkheid
 • Vermoeidheid
 • Tintelend verdoofd gevoel of abnormale gevoeligheid voor pijn of aanraking
 • Haaruitval

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van binimetinib zijn:

 • Verandering van het lichtgevoelige gedeelte van de achterkant van het oog, waardoor minder goed kan worden gezien
 • Zwak gevoel, vermoeidheid
 • Huiduitslag, acne of huidirritatie
 • Zwelling door vocht vasthouden (verspreid over het lichaam of op specifieke lichaamsdelen zoals armen, benen, buik of gezicht)

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van de medicijnen
 • Extra en langere ziekenhuisbezoeken
 • Extra onderzoeken en metingen die voor ongemak kunnen zorgen

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 2, Open-label Study of Encorafenib + Binimetinib in Patients with BRAFV600E-mutant Non-small Cell Lung Cancer

Kankersoort

 • longkanker, niet-kleincellig

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

80, waarvan in Nederland 9

Initiatiefnemers

Array BioPharma Inc.

Coördinatoren

Prof. E.F. Smit, longarts, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO. 

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een fase 2, open-label onderzoek naar encorafenib + binimetinib bij patiënten met BRAFV600E-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom

Datum laatste controle

18-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.