PREMS-studie (Prostaatkanker)

  • Prostaatkanker
  • Open sinds 01-01-2020

Vragenlijstonderzoek naar de ervaringen van mannen bij wie weefsel uit de prostaat is weggenomen om te kunnen vaststellen of er sprake is van prostaatkanker.

Doel onderzoek

Om de diagnose prostaatkanker te kunnen stellen bij mannen is het noodzakelijk om weefsel te verkrijgen van de prostaat, zodat een patholoog hier een uitspraak over kan doen. Dit gebeurt door een uroloog. De prostaat is op verschillende manieren bereikbaar voor het nemen van een biopt: via het perineum (huid tussen de balzak en de anus) of via het rectum (endeldarm), waarbij er in de meest recente Europese richtlijn geen aanbeveling wordt gedaan over welke van deze twee methoden gebruikt dient te worden. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de mate waarin prostaatkanker ontdekt wordt voor beide methoden gelijk is.

Doel van het onderzoek is om uit te vinden of patiënten één van de twee benaderingen als minder vervelend dan wel meer prettig ervaren, zodat duidelijk wordt welke van de twee huidige methoden de voorkeur heeft.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Mannen met verdenking op prostaatkanker.
  • Bij deze mannen worden stukjes weefsel uit de prostaat weggenomen via het perineum of via het rectum.
  • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 8 vragen en het duurt ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden vertrouwelijk en niet-herleidbaar opgeslagen voor een periode van 15 jaar.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

Geen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie VUMC
  • OLVG

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Patient reported outcome and experience measures in prostate biopsy: a comparison between transperineal and transrectal ultrasound guided biopsy

Kankersoort

  • prostaatkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

200

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC VUMC

Coördinatoren

Dr T.M. van der Sluis, uroloog, Amsterdam UMC VUMC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Register CCMO: deze studie is niet WMO-plichtig.

Meer informatie

Nederlandse titel:
PREMS prostaatbiopten. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten na prostaatbiopsie: vergelijking tussen transperineale en transrectale echogeleide biopten.

Datum laatste controle

28-11-2020