ABRICOT - studie (Prostaatkanker)

  • Gesloten voor deelname sinds 01-07-2021

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Recentelijk zijn er nieuwe medische scans ontwikkeld, die uitzaaiingen ook goed en mogelijk beter kunnen detecteren: de Prostaat Specifiek Membraan Antigeen PET scan (PSMA PET scan). In deze studie wordt gebruik gemaakt van de 18F-PSMA PET/CT scan.

Bij prostaatkanker is het belangrijk precies te weten waar de tumor en eventuele uitzaaiingen van de tumor zich bevinden. Dit is reden om een botscan te doen na de prostaatbiopten.

Bij patiënten waarbij eerder géén uitzaaiingen van prostaatkanker werd aangetoond op de botscan wordt een 18F-PSMA PET/CT gemaakt. Het doel van deze studie is precies te bepalen hoe nauwkeurig de 18F-PSMA PET/CT scan is in vergelijking met de botscan. Tevens registreren we of het maken van deze scan leidt tot veranderingen van het behandelplan.

*Toelichting PSMA-PET/CT-scan:
Om de juiste behandeling te kiezen en om vast te stellen of deze behandelingen aanslaan is beeldvormend onderzoek erg belangrijk. Een PET-scan is zo’n techniek om tumoren en uitzaaiingen in beeld te brengen. Het Prostaat Specifiek Membraan Antigeen (PSMA) is een eiwit dat in grote mate op prostaatkankercellen zit. Aan dit eiwit kan men een radioactieve stof laten binden: 18F-PSMA. Hierdoor kan met een PET-scan inzichtelijk gemaakt worden waar dit eiwit (en dus mogelijk kanker) zit. De PSMA-PET/CT wordt nu standaard gemaakt bij mannen die tot de gemiddeld- tot hoog risico groep van mannen met prostaatkanker behoren.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 79 patiënten aan deze studie meegedaan.

Toelichting

De studies ABRICOT en PAPAYA zijn samengevoegd.

Bij patiënten met negatieve botscan (geen uitzaaiingen prostaatkanker) levert een PSMA PET/CT in een minderheid van de gevallen meer informatie op (12.8%). Daarnaast resulteert F18-PSMA PET/CT zowel in up-als downstaging in een aanzienlijk deel van de patienten met low-volume gemetastaseerde ziekte op botscan. In 20% van de gevallen leidt een PSMA PET/CT tot aanpassing van het medisch beleid.

Sentinal Lymph Node Techniques in Urologic Oncology: Current Knowledge and Application

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

  • Tijdens de scan krijgt de patiënt een kleine hoeveelheid radioactief PSMA toegediend. Deze stof hecht zich aan de prostaatkankercellen waardoor deze zichtbaar worden op beeld. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en wordt weer uitgeplast.
  • De 18F-PSMA PET/CT duurt ongeveer 2 uur.

De behandeling wordt gestopt als

  • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

  • Meedoen houdt géén extra procedures of onderzoeken in. De 18F-PSMA PET/CT scan is een deel van de gebruikelijke zorg en beeldvorming.
  • De scan geeft een minimale extra stralingsdosis.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prostate Cancer Staging with 18F-PSMA PET/CT after Negative Bone Scintigraphy in men with Very High Risk Prostate Cancer: a Comparative Assessment

Kankersoort

  • prostaatkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

60

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC, locatie VUMC

Coördinatoren

Y.J.L. Bodar, Amsterdam UMC, locatie VUMC

Goedkeuring

De toetsingscommissie van de METC van VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Meer informatie

Nederlandse titel
Stadiëring met 18F-PSMA PET/CT in mannen met een negatieve botscan en een zeer ongunstig risicoprofiel

Datum laatste controle

23-08-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.