PAPAYA - studie (Prostaatkanker)

 • Open sinds 01-01-2019

Onderzoek naar een nieuwe medische scan voor patiënten met prostaatkanker met uitzaaiingen. Onderzocht wordt of de nieuwe medische scan, 18F-PSMA PET/CT scan vergelijkbaar is met een botscan.

Doel onderzoek

Recentelijk zijn er een nieuwe medische scans ontwikkeld, die uitzaaiingen ook goed kunnen detecteren: de Prostaat Specifiek Membraan Antigeen PET scan (PSMA PET scan). In deze studie wordt gebruik gemaakt van de 18F-PSMA PET/CT scan.

Het doel van deze studie is precies te bepalen hoe nauwkeurig de 18F-PSMA PET/CT scan is in vergelijking met de botscan. Ook wordt er bijgehouden of het maken van deze scan leidt tot veranderingen van het behandelplan.

*Toelichting PSMA-PET/CT-scan:
Om de juiste behandeling te kiezen en om vast te stellen of deze behandelingen aanslaan is beeldvormend onderzoek erg belangrijk. Een PET-scan is zo’n techniek om tumoren en uitzaaiingen in beeld te brengen. Het Prostaat Specifiek Membraan Antigeen (PSMA) is een eiwit dat in grote mate op prostaatkankercellen zit. Aan dit eiwit kan men een radioactieve stof laten binden: 18F-PSMA. Hierdoor kan met een PET-scan inzichtelijk gemaakt worden waar dit eiwit (en dus mogelijk kanker) zit. De PSMA-PET/CT wordt nu standaard gemaakt bij mannen die tot de gemiddeld- tot hoog risico groep van mannen met prostaatkanker behoren.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met prostaatkanker
 • Patiënten hebben een botscan waarop aanwijzingen zijn voor botuitzaaiingen (laag volume groep). Dit betekent vier of minder uitzaaiingen in de botten en maximaal één buiten de ruggenwervel of in de onderbuik)
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder
 • Patiënten voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

 • Eerst wordt via een infuus de radioactieve stof 18F-PSMA ingespoten. Deze stof hecht zich aan de prostaatkankercellen waardoor deze zichtbaar worden op beeld. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en wordt weer uitgeplast.
 • Daarna vindt het onderzoek plaats in de PET-CT scanner. De scanner heeft de vorm van een grote, staande ring en is ongeveer 50 cm diep. Hij is aan beide kanten open. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
  • een CT-scan van het lichaam (10 minuten)
  • korte pauze: de patiënt blijft in de scanner liggen (10 minuten)
  • de PET-scan na toediening van de radioactieve stof (60 minuten)

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

 • Meedoen houdt géén extra procedures of onderzoeken in. De 18F-PSMA PET/CT scan is een deel van de gebruikelijke zorg en beeldvorming.
 • De scan geeft een minimale extra stralingsdosis.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • BovenIJ ziekenhuis
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Ziekenhuis Amstelland

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prostate Cancer Staging with 18F-PSMA PET/CT and Bone Scintigraphy in Low Volume Bone Metastatic Disease: a Comparative Assessment.

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

40

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC, locatie VUMC, AMSTERDAM

Coördinatoren

Drs. Y.J.L. Bodar, Amsterdam UMC locatie VUMC

Goedkeuring

De toetsingscommissie van de METC van VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Meer informatie

Nederlandse titel
Stadiëring met 18FPSMA PET/CT en botscan in mannen met een laag volume gemetastaseerd prostaatkanker

Datum laatste controle

15-06-2021