PEACH - studie (Prostaatkanker)

 • Open sinds 01-07-2019

Onderzoek naar het gebruik van een PSMA-PET/CT-scan bij de vroege opsporing van prostaatkanker bij mannen met een sterk verhoogd risico op agressieve prostaatkanker.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of een PSMA-PET/CT-scan* voorafgaand aan het wegnemen van stukjes weefsel uit de prostaat (zogenaamde prostaatbiopten) voordeel kan opleveren. Men bekijkt of de scan kan laten zien of er prostaatkanker in de prostaat zit, waar deze in de prostaat zit, en op welke plekken er stukjes weefsel uit de prostaat moeten worden weggenomen. Het uiteindelijke doel is het aantal pijnlijke prostaatbiopten te verminderen of zelfs geheel achterwege te laten.

*Toelichting PSMA-PET/CT-scan:
Om de juiste behandeling te kiezen en om vast te stellen of deze behandelingen aanslaan is beeldvormend onderzoek erg belangrijk. Een PET-scan is zo’n techniek om tumoren en uitzaaiingen in beeld te brengen. Het Prostaat Specifiek Membraan Antigeen (PSMA) is een eiwit dat in grote mate op prostaatkankercellen zit. Aan dit eiwit kan men een radioactieve stof laten binden: 18F-PSMA. Hierdoor kan met een PET-scan inzichtelijk gemaakt worden waar dit eiwit (en dus mogelijk kanker) zit. De PSMA-PET/CT wordt nu standaard gemaakt bij mannen die tot de gemiddeld- tot hoog risico groep van mannen met prostaatkanker behoren.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Mannen van 45 jaar of ouder met een verhoogd PSA, die een sterk verhoogd risico hebben op prostaatkanker.
 • Deze mannen hebben nog niet eerder de diagnose prostaatkanker gehad.
 • Patiënten zijn 45 jaar of ouder.

Behandeling

Voor dit onderzoek komt de patiënt één keer extra voor een PSMA-PET/CT-scan naar het ziekenhuis, op de afdeling nucleaire geneeskunde. Dit poliklinisch ziekenhuisbezoek en de scan behoren niet tot de standaard diagnostiek/behandeling en worden in het kader van dit onderzoek gedaan. Na het maken van de scan worden er altijd stukjes weefsel uit de prostaat weggenomen, zoals gebruikelijk is in de standaard zorg. Daarnaast worden er extra gerichte biopten genomen als er een verdachte afwijking in de prostaat is te zien op de PSMA PET/CT scan.

Eerst wordt via een infuus de radioactieve stof 18F-PSMA ingespoten. Deze stof hecht zich aan de prostaatkankercellen waardoor deze zichtbaar worden op beeld. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en wordt weer uitgeplast. Daarna vindt het onderzoek plaats in de PET-CT scanner. De scanner heeft de vorm van een grote, staande ring en is ongeveer 50 cm diep. Hij is aan beide kanten open. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een CT-scan van het lichaam (10 minuten)
 • korte pauze: de patiënt blijft in de scanner liggen (10 minuten)
 • de PET-scan na toediening van de radioactieve stof (60 minuten)

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek:

 • Blauwe plekken of ontsteking op de plaats waar het infuus heeft gezeten (zeer zelden)
 • Allergie voor de radioactieve stof (zeer zeldzaam)

Extra belasting voor patiënt

 • De patiënt is extra tijd kwijt
 • (extra) testen en scans
 • Patiënt heeft afspraken waaraan hij zich moet houden

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • OLVG

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

PSMA-PET/CT imaging in the EArly detection of Cancer of the Prostate with High Risk Features

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

60

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC locatie VUMC, AMSTERDAM

Coördinatoren

Drs. Y.J.L. Bodar, Amsterdam UMC locatie VUMC

Goedkeuring

De toetsingscommissie van de METC van VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
PSMA-PET/CT bij de vroeg opsporing van prostaatkanker bij mannen met een sterk verhoogd risico op agressief prostaatkanker

Datum laatste controle

15-06-2021