CATCHER - studie (Zaadbalkanker, Dikkedarmkanker)

 • Open sinds 02-03-2020

Onderzoek naar de waarde van een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) bij mensen die behandeld zijn voor zaadbalkanker/ teelbalkanker door middel van platinum-bevattende chemotherapie

Doel onderzoek

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die in het verleden zijn behandeld zijn voor zaadbalkanker een verhoogd risico op darmkanker hebben na de behandeling met de chemotherapie cisplatin. Deze studie onderzoekt wat de uitkomst is van een kijkonderzoek van de darm (coloscopie). Met dit kijkonderzoek kunnen poliepen worden opgespoord en worden verwijderd. Hiermee kan het ontstaan van darmkanker worden voorkomen. Darmkanker kan ook eerder worden ontdekt tijdens een coloscopie waardoor patiënten eerder worden behandeld en een groter deel van de patiënten kan worden genezen. Ook wordt onderzocht hoe (een voorloper van) darmkanker precies ontstaat bij mensen met zaadbalkanker/ teelbalkanker die in het verleden zijn behandeld met cisplatin-bevattende chemotherapie.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten zijn minimaal 8 jaar geleden behandeld voor zaadbalkanker met platinum-bevattende chemotherapie
 • Patiënten zijn tussen de 35 en 75 jaar
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

 • Voorafgaand aan de coloscopie
  • vult de patiënt een vragenlijst in (20 minuten)
  • wordt er eenmalig bloed afgenomen
  • wordt er eenmalig een urine portie ingeleverd
  • wordt er ontlasting opgevangen voor een gespecialiseerde ontlastingstest
 • Patiënten krijgen een kijkonderzoek van de darm (coloscopie)
  • De dag voor en de dag van de coloscopie drinkt de patiënt een laxeermiddel om te zorgen dat de darmen goed schoon zijn
  • Drie dagen voor de coloscopie dient de patiënt een vezelarm dieet te eten
  • Tijdens de coloscopie wordt de dikke darm onderzocht met en endoscoop, een slangetje met aan het uiteinde een miniatuurcamera. Via de anus wordt de endoscoop ingebracht en wordt de dikke darm bekeken.
 • Na de coloscopie vult de patiënt een vragenlijst in (20 minuten)

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat het medisch gezien beter is om deelname te beëindigen
 • De patiënt zelf besluit te stoppen

Bijwerkingen

De patiënt kan na de coloscopie wat buikkrampen en mogelijk wat bloedverlies hebben.

Extra belasting voor patiënt

 • De patiënt vult 2 keer een vragenlijst in en dient ontlasting op te vangen. Extra tijd is ongeveer 2 x 20 minuten
 • Daarnaast zal een bloedafname plaatsvinden, wat kan leiden tot milde ongemakken 

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC
 • Radboudumc
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Diagnostic yield of colonoscopy surveillance in testicular cancer survivors treated with platinum-based chemotherapy

Kankersoort

 • dikkedarmkanker
 • zaadbalkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

234

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Coördinatoren

E. Breekveldt, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Diagnostische opbrengst van coloscopie surveillance bij testiscarcinoom overlevenden behandeld met platinum-bevattende chemotherapie

Datum laatste controle

08-10-2021