COMPETE - studie (Neuro-endocriene tumoren)

 • Gesloten voor deelname sinds 05-04-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

In deze studie worden twee behandelmogelijkheden vergeleken: de standaardbehandeling met everolimus tabletten en een nieuwe behandeling met PRRT.

 PRRT is een inwendige bestraling, waarbij de tumor heel gericht wordt bestraald. De behandeling is gebaseerd op een specifieke binding, waarbij de radioactieve stof (lutetium) gekoppeld wordt aan een eiwit (edotreotide).

Het radioactieve edotreotide wordt via een infuus via de bloedbaan naar de tumor gebracht en bindt zich aan de tumor. De radioactieve stof vernietigt op deze manier de tumorcellen. De belangrijkste doelen van PRRT zijn:

 • Symptomen (klachten) te verminderen
 • Uitbreiding van de tumor te stoppen
 • Overleving te verbeteren

 Everolimus is een vorm van doelgerichte therapie. Het is een zogenaamde mTOR-remmer en remt het eiwit mTOR in de tumor. Hierdoor krijgt de tumor minder zuurstof en voedingsstoffen met als gevolg dat de tumor minder hard groeit.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen in een verhouding van 2 staat tot 1. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. De patiënt heeft tweemaal meer kans PRRT te ontvangen dan de standaard behandeling met everolimus.

Deelname aan de studie duurt ongeveer 24 maanden.

 • Vooronderzoek om te bepalen of de patiënt kan deelnemen aan deze studie. Er worden diverse  onderzoeken gedaan, waaronder:
  • Lichamelijk onderzoek en metingen
  • Afname van bloed en urine
  • Afname tumor serum biomarker test
  • Hartfilmpje (ECG)
  • CT-of MRI-scan en Somatostatin Receptor scan
  • Beoordeling van nieuw of bewaard tumorweefsel (biopt)
  • Nierscan (renale scintigrafie)
 • Behandeling groep 1 met PRRT
  • Patiënten die zijn ingeloot in groep 1 krijgen maximaal 4x een PRRT-behandeling met iedere keer 3 maanden rust ertussen. De radioactieve stof (Lu-edotreotide) wordt via een infuus gegeven. Na iedere PRRT-behandeling zal de patient straling afgeven via het lichaam. Deze straling wordt door de nieren uitgescheiden via de urine. Hoe lang een persoon straling afgeeft hangt af hoe snel de nieren de radioactieve stof kunnen uitscheiden. De patient krijgt een kaartje mee met veiligheidsmaatregelen.
 • Behandeling groep 2 met everolimus
  • Patiënten die zijn ingeloot in groep 2 krijgen de behandeling met everolimus, die dagelijks in tabletvorm ingenomen moet worden. Nadat de studieperiode van 24 maanden is afgerond of als de NET-tumor is verergerd gedurende de behandeling met de everolimus standaardbehandeling, kan de patiënt mogelijk alsnog de PRRT-behandeling ontvangen. De arts kan daar meer over vertellen.
 • De patiënt komt regelmatig naar het ziekenhuis voor toediening van de radioactieve stof via het infuus of voor het ontvangen van de tabletten everolimus. Tijdens deze bezoeken worden er diverse testen en onderzoeken uitgevoerd.
 • Een afsluitend bezoek is gepland 24 maanden na de eerste dag van de 1e behandeling. Daarna neemt de arts iedere 6 maanden telefonisch contact op met de patiënt om te horen hoe het gaat. Gedurende 5 jaar na het einde van het onderzoek wordt bijgehouden hoe het gaat met de patiënt. Dit kan door dossieronderzoek, gesprek met de (huis)arts of gesprek met de patiënt.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van de PRRT-behandeling zijn:

 • Blootstelling aan straling door toediening van de radioactieve stof
 • Vermindering van bloedcellen (met als gevolg: verhoogd risico op bloedingen, vermoeidheid, kortademigheid en infecties)
 • Onwel voelen
 • Braken en buikpijn tijdens de toediening van het middel
 • Veranderingen in eetlust
 • Verstopping, diarree
 • Duizeligheid
 • Onregelmatige hartslag, hartkloppingen
 • Spierzwakte
 • Misselijkheid en braken
 • Een PRRT-behandeling kan het risico op ontwikkeling van een tweede vorm van kanker verhogen

Mogelijke bijwerkingen van everolimus zijn:

 • Long- en ademhalingsproblemen
 • Infecties
 • Wondjes genezen minder snel en minder goed
 • Mondzweren en aften
 • Verminderde nier- en leverfunctie
 • Invloed op bloedsuiker en cholesterol

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen veroorzaakt door de PRRT-behandeling of gebruik van everolimus.
 • Extra onderzoeken en metingen die voor pijn, complicaties of ongemak kunnen zorgen.
 • De patiënt is extra tijd kwijt.
 • Extra of een langer verblijf in het ziekenhuis.
 • De patiënt is extra tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A prospective, randomised, Controlled, Open-label, Multicentre phase III study to evaluate efficacy and safety of Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) with 177Lu-Edotreotide (Lutetium-177) compared to targeted molecular therapy with Everolimus in patients with inoperable, progressive, somatostatin receptor-positive (SSTR+), neuroendocrine tumours of the pancreas (P-NET).

Kankersoort

 • neuro-endocriene tumoren

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

300

Initiatiefnemers

ITM Solucin GmbH

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: NL60840.018.17

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label, multicenter fase III onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) met 177Lu-Edotreotide vergeleken met een doelgerichte moleculaire behandeling met Everolimus bij patiënten met inoperabele, progressieve, somatostatine receptor-positive evaluatie (SSTR +), neuro-endocriene tumoren waarvan de oorsprong ligt in de maagdarm of pancreas (GEP-NET).

Datum laatste controle

26-04-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.