PreColo - studie (Dikke darmkanker)

 • Open sinds 01-09-2019

Onderzoek bij oudere (en kwetsbare) patiënten met dikke darmkanker. Onderzocht wordt of prehabilitatie* nuttig is bij patiënten van 70 jaar en ouder met dikke darmkanker en/of patiënten met andere ziekten naast dikke darmkanker. Dit onderzoek bestaat uit gegevensverzameling en het invullen van vragenlijsten, waarvoor de patiënt toestemming geeft.

*Toelichting prehabilitatie:
Prehabilitatie is zorg die een patiënt voorafgaand aan de operatie krijgt om zich beter voor te bereiden op de operatie, complicaties te verminderen en herstel te verbeteren. Deze zorg bestaat onder andere uit fysiotherapie en dieetadvies.

Doel onderzoek

De diagnose dikke darmkanker wordt grotendeels bij oudere patiënten vastgesteld. Ouderen hebben vaak meerdere lichamelijke en/of psychische problemen en kunnen daardoor kwetsbaar worden bij medische ingrepen. Onderzoek toont aan dat kwetsbaarheid bij oudere patiënten een belangrijke risicofactor is voor een slechtere uitkomst na de operatie (zoals complicaties en langere opname in het ziekenhuis). In Nederland wordt op allerlei manieren geprobeerd om het herstel van kwetsbare patiënten na de operatie te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is prehabilitatie. In sommige ziekenhuizen wordt prehabilitatie al toegepast, in andere ziekenhuizen niet. De reden hiervoor is dat de onderzoekers nog niet weten of en in welke vorm prehabilitatie werkt. Deze studie gaat dit onderzoeken.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

 • Patiënten met dikke darmkanker, die in aanmerking komen voor een operatie.
 • Patiënten zijn 70 jaar of ouder.
 • Of: patiënten zijn jonger en hebben dan meerdere ziekten naast de darmkanker.

Behandeling

 • De patiënt geeft toestemming voor gegevensverzameling van zijn/haar medische gegevens uit het EPD (elektronisch patiënten dossier).
 • De patiënt vult ongeveer 6 keer een vragenlijst in (op verschillende momenten voor en na de operatie). De vragen die gesteld worden gaan over de lichamelijke conditie, zorgbehoeften en kwaliteit van leven.
 • Om de lichamelijke conditie van de patiënt te meten, worden enkele eenvoudige testen uitgevoerd (in het ziekenhuis of thuis).
 • Patiënten kunnen bereidheid aangeven of zij mee willen doen aan een persoonlijk interview met een onderzoeker.
 • De patiënt zal de standaard behandeling ontvangen, door deelname aan deze studie verandert daar niets aan.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Omdat er geen medicijnen worden gegeven in deze studie, zijn er geen bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

 • De patiënt is extra tijd kwijt aan het invullen van vragenlijsten.
 • Er vinden extra metingen plaats.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Radboudumc
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 • ZGT

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Doelmatigheid en prehabilitatie als voorbereiding op een operatie in verband met dikke darmkanker bij ouderen.

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

500

Initiatiefnemers

Radboudumc, Nijmegen

Coördinatoren

T.C. Heil, Radboudumc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Doelmatigheid van prehabilitatie als voorbereiding op een operatie in verband met dikke darmkanker bij ouderen en kwetsbare patiënten.

Datum laatste controle

02-04-2021