MK7339-010 - studie (Prostaatkanker)

 • Open sinds 01-05-2019

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten uitgezaaide prostaatkanker, bij wie een hormoonbehandeling niet meer helpt. Onderzocht wordt of pembrolizumab in combinatie met olaparib beter werkt dan de standaard hormoonbehandeling met abirateronacetaat of enzalutamide.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt hoe veilig en werkzaam het middel pembrolizumab in combinatie met olaparib is voor de behandeling van uitgezaaide, castratieresistente* prostaatkanker. Vergeleken wordt of de combinatie van pembrolizumab en olaparib patienten langer helpt te leven met een betere kwaliteit van leven dan de standaard hormoonbehandeling van abirateronacetaat of enzalutamide.

Toelichting castratieresistente prostaatkanker:
Castratieresistentie betekent dat de belangrijkste hormonale behandelingen niet meer voldoende werken. Een deel van de kankercellen is niet gevoelig voor een castratiebehandeling. Dit kan zijn: het verwijderen van de zaadballen waardoor er geen testosteron meer wordt aangemaakt of chemische castratie waarbij medicijnen de productie van testosteron stil leggen. De tumor gaat in dat geval toch weer groeien. Dit komt door het kleine beetje testosteron dat door de bijnieren wordt aangemaakt en vaak ook door de kanker zelf wordt aangemaakt.

Pembrolizumab werkt door het afweersysteem te helpen om kankercellen te bestrijden. Het middel is goedgekeurd voor de behandeling van diverse soorten kanker, maar nog niet voor prostaatkanker. Olaparib werkt door de groei van de kanker te vertragen. Olaparib is goedgekeurd voor diverse soorten blaaskanker, maar nog niet voor prostaatkanker. Op grond van eerder onderzoek is de verwachting dat de combinatie van pembrolizumab en olaparib ook een behandeling kan worden voor uitgezaaide prostaatkanker. En dat deze combinatie meer effect heeft op dit stadium van de ziekte dan een hormonale behandeling.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten hebben uitgezaaide, castratieresistente prostaatkanker.
 • Patiënten zijn eerder behandeld met abirateronacetaat of enzalutamide, maar niet beide.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten na de loting in welke groep ze zitten.

 • Screening: onderzocht wordt of de patiënt kan meedoen. De volgende onderzoeken worden o.a. gedaan:
  • Lichamelijk onderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Hartfilmpje
  • CT- of MRI-scan en botscan
  • Afname van een klein stukje weefsel van de tumor (biopt).
 • Groep 1 (kans van 2 op 3): krijgt pembrolizumab en olaparib De patiënt krijgt elke 3 weken een infuus met pembrolizumab. De patiënt krijgt olaparib in tabletvorm mee naar huis. Tweemaal per dag wordt dit ingenomen.
 • Groep 2: (kans van 1 op 3): krijgt abirateronacetaat + prednison (indien de patient in het verleden al enzalutamide heeft gekregen) OF enzalutamide (indien de patiënt in het verleden al abirateronacetaat heeft gekregen). De patiënt krijgt de middelen mee naar huis. Enzalutamide moet 1x per dag worden ingenomen. Abirateronacetaat wordt 1x per dag ingenomen en prednison 2x per dag. De behandeling duurt ongeveer 2 jaar, zolang de kanker niet erger wordt.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Pembrolizumab: zeer vaak voorkomende bijwerkingen:

 • Jeukende huid
 • Diarree
 • Hoesten

Olaparib: zeer vaak voorkomende bijwerkingen:

 • Misselijkheid en braken
 • Vermoeidheid/zwakte
 • Spijsverteringsmoeilijkheden/brandend maagzuur
 • Verlies van eetlust
 • Hoofdpijn
 • Smaakverandering
 • Duizeligheid
 • Diarree
 • Hoesten
 • Pijn in de maagstreek onder de ribben (pijn in de bovenbuik)
 • Kortademigheid

Enzalutamide, abirateronacetaat en prednison:
De arts zal de bijwerkingen mondeling aan de patiënt uitleggen, voor de start van deze studie.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van de middelen.
 • Extra tijd kwijt aan ziekenhuisbezoek (1 x in de 3 weken, waarbij een bezoek 3-6 uur duurt).
 • Exta testen (CT-of MRI-scans, hartfilmpje, botscans, etc).
 • Extra bloed- en urineafname.
 • De patiënt is tijd kwijt voor het invullen van diverse vragenlijsten.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Franciscus
 • HMC
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Radboudumc
 • Spaarne Gasthuis
 • ZGT

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3, Randomized Open-label Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Olaparib Versus Abiraterone Acetate or Enzalutamide in Participants with Metastatic Castration resistant Prostate Cancer (mCRPC) Who are Unselected for Homologous Recombination Repair Defects and Have Failed Prior Treatment with One Next-generation Hormonal Agent (NHA) and Chemotherapy (KEYLYNK-010).

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

780, waarvan in Nederland 50

Initiatiefnemers

Merck Sharp & Dohme Corp.

Coördinatoren

 • Dr. I. Oving, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo
 • Dr. N. Mehra, Radboud UMC, Nijmegen
 • Dr. H. Helgason, Medisch Centrum Haaglanden, Leidschendam
 • Dr. A. Beeker, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp
 • Dr. M. Polee, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Prof. dr. A. van den Eertwegh, Amsterdam UMC location VUMC
 • Dr. A. Bergman, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
 • Dr. P. Hamberg, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een fase 3-, gerandomiseerd, open-label onderzoek naar pembrolizumab (MK-3475) in combinatie met olaparib versus abirateronacetaat of enzalutamide bij proefpersonen met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die gedeselecteerd zijn voor homologe recombinatiegestuurde reparatiefouten en bij wie eerdere behandeling met één hormonaal middel van de volgende generatie (NHA) en chemotherapie heeft gefaald (KEYLYNK-010)

Datum laatste controle

13-07-2021