KEYNOTE-921 - studie (Prostaatkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 11-05-2021

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt hoe veilig en werkzaam het middel pembrolizumab is, in combinatie met docetaxel en prednison voor uitgezaaide castratieresistente* prostaatkanker. Vergeleken wordt of de combinatie van pembrolizumab en docetaxel en prednison patiënten langer helpt te leven met een betere kwaliteit van leven, dan de standaardbehandeling van docetaxel met prednison.

*Toelichting castratieresistente prostaatkanker:
Castratieresistentie betekent dat de belangrijkste hormonale behandelingen niet meer voldoende werken. Een deel van de kankercellen is niet gevoelig voor een castratiebehandeling. Dit kan zijn: het verwijderen van de zaadballen waardoor er geen testosteron meer wordt aangemaakt of chemische castratie waarbij medicijnen de productie van testosteron stil leggen. De tumor gaat in dat geval toch weer groeien. Dit komt door het kleine beetje testosteron dat door de bijnieren wordt aangemaakt en vaak ook door de kanker zelf wordt aangemaakt.

Pembrolizumab werkt door het afweersysteem te helpen om kankercellen te bestrijden. Het middel is goedgekeurd voor de behandeling van diverse soorten kanker, maar nog niet voor prostaatkanker.
Behandeling met chemotherapie (docetaxel) en steroïden (prednison) is de standaardbehandeling bij prostaatkanker, wanneer hormoonbehandeling niet meer werkt. Bij veel patiënten komt de ziekte uiteindelijk terug. Op grond van eerder onderzoek is de verwachting dat pembrolizumab kan helpen om het effect van een behandeling met chemotherapie en steroïden te versterke

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen/zitten.

 • Geschiktheidsonderzoek: hierin wordt onderzocht of de patiënt kan meedoen. De onderzoeker doet de volgende onderzoeken:
  • Lichamelijk onderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Hartfilmpje (ECG)
  • Diverse metingen (bloeddruk, hartslag etc)
  • CT- of MRI-scan en botscan
  • Biopsie (afname van een stukje weefsel) van de tumor
 • Groep 1 krijgt pembrolizumab (elke 3 weken, via infuus) + docetaxel (elke 3 weken, via infuus) + prednison (in tabletvorm)
 • Groep 2 krijgt een placebo (nepmiddel) (elke 3 weken, via infuus) + docetaxel (elke 3 weken, via infuus) + prednison (in tabletvorm)
 • Beide groepen komen 1 x per 3 weken naar het ziekenhuis. Ieder bezoek duurt ongeveer 3-6 uur. Tijdens het bezoek worden de medicijnen toegediend. Ook worden er tijdens ieder bezoek diverse onderzoeken gedaan:
  • lichamelijk onderzoek
  • hartfilmpje
  • bloed- en urineafname
  • CT- of MRI-scans
  • botscans
   ook vult de patiënt vragenlijsten in over zijn gezondheid.
 • De behandeling duurt ongeveer 2 jaar, zolang de kanker niet erger wordt.
 • Als de patiënt is gestopt met pembrolizumab omdat de kanker was verdwenen en de kanker komt weer terug, dan kan de patiënt nog ongeveer 1 jaar pembrolizumab krijgen.
 • Ongeveer 30 dagen na de laatste behandeling met medicijnen, is er nog een opvolgbezoek. Daarna volgt een periode met nacontroles, waarbij u 1x in de 9-12 weken naar het ziekenhuis komt. Na het laatste bezoek wordt de patiënt elke 3 maanden gebeld om te vragen hoe het met hem gaat.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

 • Pembrolizumab- zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
  • Jeukende huid
  • Diarree
  • Hoesten

Docetaxel en prednison:
De arts zal de bijwerkingen en risico’s mondeling uitleggen voordat de patiënt aan het onderzoek begint.

Extra belasting voor patiënt

 • Extra en langere ziekenhuisbezoeken
 • Extra testen en metingen, die soms ongemakkelijk en pijnlijk kunnen zijn
 • Mogelijke bijwerkingen
 • Patiënt is tijd kwijt aan het invullen van vragenlijsten

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Docetaxel Plus Prednisone versus Placebo Plus Docetaxel Plus Prednisone in Participants with Chemotherapy-naïve Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) who have Progressed on a Next Generation Hormonal Agent (NHA) (KEYNOTE-921)

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

1000; waarvan in Nederland 49

Initiatiefnemers

Merck Sharp & Dohme Corp. (MSD)

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een fase 3-, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek naar pembrolizumab (MK-3475) in combinatie met docetaxel en prednison versus placebo in combinatie met docetaxel en prednison bij proefpersonen met chemotherapie-naïeve castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) bij wie de ziekte progressie vertoont na next-gen hormoonbehandeling middel van de volgende generatie (KEYNOTE- 921)

Datum laatste controle

12-05-2021