Trophy - studie (Trofoblastziekten)

 • Open sinds 01-03-2017

Vragenlijstonderzoek voor patiënten met trofoblastziekten. Onderzocht wordt of de website Voorhetgesprek.nl patiënten met trofoblastziekten* beter helpt om meer kennis te krijgen over de ziekte zelf en de psychosociale gevolgen van de ziekte.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of patiënteninformatie over trofoblastziekten verbeterd kan worden met de interactieve website Voorhetgesprek.nl. Er wordt onderzocht:

 • wat de ervaringen zijn met de website
 • of de website invloed heeft op kennis over de ziekte en hoe de ziekte wordt ervaren
 • hoe de patiënt zich voelt in het jaar nadat de diagnose trofoblastziekte is vastgesteld. Zo wordt achterhaald of er momenten zijn dat er behoefte is aan extra zorg.

*Toelichting trofoblastziekten:
dit is de naam voor verschillende ziektebeelden die hun oorsprong vinden in de cellen die de moederkoek (placenta) gaan vormen tijdens de zwangerschap. Trofoblastziekten zijn zeldzaam en komen 1 tot 2 keer per 1000 zwangerschappen voor. In Nederland wordt een trofoblastziekte bij ongeveer 300 vrouwen per jaar vastgesteld. Sommige vormen van trofoblastziekten (zoals choriocarcinoom) worden als vormen van gynaecologische kanker beschouwd.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met trofoblastziekten
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder
 • Patiënten hebben toegang tot internet (via computer, tablet of smartphone)
 • Patiënten kunnen zich goed uitdrukken in de Nederlandse taal.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Groep 1 (studiegroep):

 • Patiënt vult de eerste vragenlijst in.
 • Patiënt krijgt toegang tot de website Voorhetgesprek.nl (via computer, tablet of smartphone).
 • Na 14 dagen ontvangt de patiënt een tweede vragenlijst over de ervaringen met de website.
 • Na 3, 6 en 12 maanden vult de patiënt nogmaals een vragenlijst in.

Groep 2 (controlegroep)

 • Patiënt vult de eerste vragenlijst in.
 • Na 2 weken en na 3, 6 en 12 maanden vult de patiënt nogmaals een vragenlijst in. Deze vragen gaan over hoe de patiënt zich voelt in het eerste jaar na de diagnose trofoblastziekten.
 • Daarna ontvangt de patiënt op het einde van de studie alsnog de toegangscode voor de website Voorhetgesprek.nl.

De vragenijsten gaan over:

 • kennis over trofoblastziekten
 • de ervaringen met de website Voorhetgesprek.nl
 • hoe de patiënt de ziekte heeft ervaren
 • en welke invloed het verlies van de zwangerschap en eventuele behandeling heeft gehad.

De studie wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de belasting van de studie voor de patiënt groter is dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Bij dit onderzoek zijn er geen bijwerkingen of risico’s.

Extra belasting voor patiënt

De patiënt is extra tijd kwijt aan:

 • het invullen van diverse vragenlijsten;
 • wanneer de patiënt hiervoor is ingeloot: bezoek aan de website Voorhetgesprek.nl.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Alrijne Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Bravis Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Flevoziekenhuis
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Hagaziekenhuis
 • Ikazia Ziekenhuis
 • LangeLand Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maxima Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • Radboudumc
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Spaarne Gasthuis
 • Tergooi
 • Treant Zorggroep
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • ZGT
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Ziekenhuis Bernhoven

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Online patiëntenvoorlichting en evaluatie van de psychosociale impact van trofoblastziekten

Kankersoort

 • trofoblastziekten

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

70

Initiatiefnemers

Radboudumc, NIJMEGEN

Coördinatoren

 • Drs. L. Blok, arts-onderzoeker afdeling gynaecologie, Radboudumc
 • Drs. M. Frijstein, arts-onderzoeker afdeling gyneacologie AVL/ NKI
 • Drs.Y. Esbouts, arts-onderzoeker afdeling gynaecologie, Radboudumc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen.

Meer informatie

Nederlandse titel:
Online patiëntenvoorlichting en evaluatie van de psychosociale impact van trofoblastziekten

Datum laatste controle

10-12-2020

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.