MAGNITUDE-studie (prostaatkanker)

 • Prostaatkanker
 • Open sinds 02-04-2019

Een gerandomiseerd, dubbelbind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek naar niraparib in combinatie met abirateronacetaat en prednison in vergelijking met abirateronacetaat en prednison voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerde prostaatkanker. De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

Belangrijkste Inclusiecriteria
 1. Histologisch bevestigde gemetastaseerde prostaatkanker zonder voorafgaande systemische therapie in de context van mCRPC.
 2. Bloedmonster afstaan voor bepaling van DRD.
 3. Is bereid gearchiveerd (of een vers) tumorweefselmonster af te staan voor bepaling van DRD.
 4. DRD-status positief voor DRD.
 5. Score functionele toestand (PS) volgens ECOG 0 of 1.

Dat betekent concreet dat de studie een belangrijke optie is voor patiënten met een aangetoonde DNA repair deficiency ( DRD)

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • Erasmus MC
 • HMC Haaglanden Medisch Centrum
 • St. Antonius Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Zuyderland Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Study of Niraparib in Combination with Abiraterone Acetate and Prednisone Versus Abiraterone Acetate and Prednisone for Treatment of Subjects with Metastatic Prostate Cancer

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

4000; ongeveer 20 in Ned.

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie:CCMO

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

31-08-2020