TCD14678 - studie (Melanoom, Blaaskanker, Dikke darmkanker, Leverkanker, Niet-kleincellig longkanker)

 • Open sinds 13-09-2019

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide huidkanker (melanoom), blaaskanker, dikke darmkanker, leverkanker of niet-kleincellig longkanker. Onderzocht wordt hoe effectief en veilig een nieuw middel is, wanneer het alleen gegeven wordt, dan wel in combinatie met een ander middel.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt het middel SAR439459,  wanneer het alleen gegeven wordt, dan wel in combinatie met het middel cemiplimab bij patiënten met een gevorderd (uitgezaaid) melanoom (wat een bepaalde vorm van huidkanker is), blaaskanker,  een specifiek subtype dikke darmkanker, leverkanker en niet-kleincellig longkanker.

 • De veiligheid en werkzaamheid van het middel worden onderzocht.
 • Ook eventuele bijwerkingen van de behandeling met SAR439459, alleen en in combinatie met cemiplimab, worden onderzocht.

Toelichting
Transformerende Groei Factor bèta (Transforming Growth Factor β/ TGF-β) is een stof die in het lichaam aanwezig is en gemaakt wordt door een bepaald soort witte bloedcellen. Normaal zorgt het voor diverse biologische processen, zoals bijvoorbeeld wondgenezing en ontsteking. Bij verschillende kankersoorten zoals huidkanker (melanoom), blaaskanker en dikke darmkanker is deze stof in overvloed aanwezig en zorgt ervoor dat de kanker kan groeien en verspreiden. SAR439459 is een medicijn tegen TGF-β en kan de werking van deze stof mogelijk tegengaan. Daarmee kan mogelijk ook de groei en verspreiding van de tumor tegengegaan worden.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een gevorderd niet te opereren of uitgezaaid melanoom, uitgezaaide blaaskanker, een gevorderd dikke darmkanker van het mesenchymale subtype, leverkanker of niet kleincellig longkanker die niet (meer) reageren op standaard behandelopties. Een test op reeds bestaand afgenomen weefsel zal bepalen of de dikke darmkanker van het mesenchymale subtype is.
 • Patiënten zijn 18 jaar en ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten worden niet behandeld met hoge doseringen bloedverdunners.
 • Patiënten mogen tijdens het onderzoek niet zwanger zijn of worden.  

Behandeling

Deelnemende patiënten worden per ziektebeeld aan de hand van het studieprotocol ingedeeld in een groep met een bepaalde dosering. Patiënten weten tijdens het onderzoek welke dosering ze krijgen.

Deze studie bestaat uit 4 delen. Deel 1A en deel 1B worden niet in Nederland uitgevoerd. Deel 2A en deel 2B wel.

In deel 2A krijgen deelnemende patiënten met een melanoom één van de 2 verschillende doseringen SAR439459 die uit eerder onderzoek (deel 1A) veilig en effectief zijn gebleken.

 • Welke dosering de patiënt krijgt wordt op het moment van studiedeelname bepaald.
 • SAR439459 wordt 1 x per 3 weken via een infuus toegediend (ongeveer 30 minuten).

In deel 2B krijgen deelnemende patiënten met een melanoom, blaaskanker, een specifiek subtype dikke darmkanker, leverkanker of niet-kleincellig longkanker  een vastgestelde dosering SAR439459 die uit eerder onderzoek (deel 1B) veilig en effectief is gebleken. Dit wordt in combinatie met een vaste dosis cemiplimab gegeven.

 • SAR439459 en cemiplimab worden 1 x per 3 weken via een infuus toegediend (ongeveer 30 minuten voor elk middel).

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • Er groei van de tumor optreedt.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van deze nieuwe behandeling zijn:

Voor SAR439459

 • Huidaandoening of plaveiselcelcarcinoom (een vorm van huidkanker).
 • Allergische reacties.
 • Groei van de kanker: Bij gevorderde kankersoorten kan TGF-β de groei van kankercellen stimuleren en kan het blokkeren ervan met SAR439459 leiden tot anti-kankeractiviteit. Er is echter een mogelijkheid dat TGF-β in sommige tumoren de groei van kankercellen vertraagt. In deze gevallen zou SAR439459 het tegenovergestelde effect kunnen hebben en uw kanker sneller laten groeien.
 • Invloed op voortplantingsorganen: er zijn geen onderzoeken gedaan op de invloed van SAR439459 op de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen. Het is de verwachting dat SAR439459 door de moederkoek heen gaat en daardoor in de bloedbaan van de baby terecht komt. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen daarom niet meedoen aan het onderzoek.
 • Bloedingen: één patiënt die eerder in dit onderzoek is behandeld met SAR439459 kreeg een hersenbloeding en is overleden. Deze patiënt werd behandeld met een hoge dosering bloedverdunners. Daarom is besloten dat patiënten die behandeld worden met hoge doseringen bloedverdunners niet mee kunnen doen aan het onderzoek.

Voor Cemiplimab

 • Misselijkheid / braken.
 • Ontsteking van de longen.
 • Harde ontlasting.
 • Gewrichtspijn.
 • Diarree.
 • Spierpijn.
 • Buikpijn.
 • Verminderde eetlust.
 • Droge mond.
 • Uitdroging.
 • Ontsteking van mond en lippen.
 • Jeuk.
 • Koorts.
 • Bloedarmoede.
 • Koude rillingen.
 • Laag aantal witte bloedcellen.
 • Griepachtige verschijnselen.
 • Schade aan de lever.
 • Zwelling van een arm of been.
 • Hoofdpijn.
 • Hoesten.
 • Gebrek aan energie.
 • Kortademigheid.
 • Reacties op infusies.
 • Droge huid.
 • Slapeloosheid (slaapproblemen).
 • Te langzaam werkende of te snel werkende schildklier.
 • Verhoogde creatinine waarde in het bloed.l
 • Gewichtsafname.

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand aan de studie vinden controles plaats om te bepalen of deelname mogelijk is. Onder andere: lichamelijk onderzoek (oa. huidonderzoek), bloedonderzoek, CT-scan of MRI-scan en afname weefsel (biopt) voor onderzoek.
 • Na het 1e infuus met SAR439459 blijven patiënten 8 uur in het ziekenhuis. Bloedonderzoek vindt plaats op dag 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 15 na het eerste infuus.
 • Tijdens (en na) de studie vinden regelmatig controles plaats. Onder andere: lichamelijk onderzoek, urine- en bloedonderzoek, hartfilmpje, CT-scan of MRI-scan en afname van weefsel (biopt).
 • Na het tweede infuus op dag 8 zal er weefsel (biopt) worden afgenomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Erasmus MC
 • Radboudumc
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Een fase 1/1b dosisescalatie- en vervolgonderzoek (TCD14678), voor de eerste keer toegediend bij mensen, voor de evaluatie van veiligheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek en anti-tumor activiteit van intraveneus toegediend SAR439459 als monotherapie en in combinatie met cemiplimab bij volwassen patiënten met gevorderde (uitgezaaide) solide tumoren.

Kankersoort

 • dikkedarmkanker
 • leverkanker
 • melanoom
 • niet-kleincellige longkanker
 • spierinvasieve blaaskanker

Fase trial

I

Maximaal aantal patiënten

350; in Nederland 12

Initiatiefnemers

Sanofi

Coördinatoren

Dr. Robbrecht, Erasmus Medisch Centrum

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO 

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een onderzoek (TCD14678) naar de veiligheid, de effectiviteit en de verwerking door het lichaam van de middelen SAR439459 en cemiplimab bij patiënten met kanker.

Datum laatste controle

30-08-2021