BOOG 2016-03 PRECiSE - project (Borstkanker)

 • Open sinds 10-05-2017

Het PRECISE project onderzoekt verbanden tussen de activiteit van de genen in een tumor, het gedrag van deze tumor en de uitkomst van de behandeling om daarmee gerichte studies betreffende nieuwe / aangepaste behandeling uit te voeren om de behandeling te kunnen verbeteren. 

Doel onderzoek

Het doel is het opzetten van een database met gegevens van vrouwen en mannen met borstkanker waarbij de gegevens over de behandeling van borstkanker en de resultaten daarvan vergeleken kunnen worden met de activiteit van alle genen in de tumor (ongeveer 25.000). Met deze registratie gaan de onderzoekers op zoek naar verbanden tussen de activiteit van de genen in een tumor, het gedrag van deze tumor en de uitkomst van de behandeling.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten (vrouwen en mannen) met vroeg stadium van borstkanker die niet is uitgezaaid
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder
 • De behandelend specialist heeft voorgesteld een zogenaamde MammaPrint te verrichten op de primaire borsttumor

Behandeling

N.v.t.
Bij een observationele studie is er geen sprake van loting of behandelarmen. In eerste instantie zal van 1000 patiënten gegevens worden verzameld om diverse (toekomstige) onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

Bijwerkingen

n.v.t.

Extra belasting voor patiënt

Patiënten krijgen de voor hen reguliere behandeling en de bepalingen worden op weefsel gedaan dat reeds is afgenomen voor diagnostiek. Omdat er naast de 70 genen die bepaald worden voor de MammaPrint, ook op 25.000 andere genen getest gaat worden, is het mogelijk dat er toevalsbevindingen worden gedaan die nu of in de toekomst voor de patiënt of voor de familieleden consequenties hebben, zoals bijvoorbeeld een verhoogde kans op de ontwikkeling van erfelijke ziekten (waaronder kanker). Deze kennis kan als belastend worden ervaren en de patiënt kan op het toestemmingsformulier aangeven of zij/hij hierover geïnformeerd wil worden en zo ja op welke manier.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Alexander Monro Ziekenhuis
 • Alrijne Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Franciscus
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Meander Medisch Centrum
 • Nij Smellinghe
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Rijnstate
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 • Treant Zorggroep
 • VieCuri Medisch Centrum
 • ZGT
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Ziekenhuis St Jansdal
 • Ziekenhuis Tjongerschans

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Discovery of prognostic molecular markers within a hormone receptor positive breast cancer patient population

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

1000

Initiatiefnemers

BOOG

Coördinatoren

T.W. Volker, BOOG

Goedkeuring

Het onderzoek en amendementen zijn ter beoordeling voorgelegd aan een erkende medisch-ethische toetsings commissie (Erasmus MC). De commissie heeft geoordeeld dat het onderzoek niet WMO-plichtig is. Het onderzoek blijft buiten de reikwijdte van de WMO. Er is geen aanvullende beoordeling nodig. Voor meer informatie zie CCMO  

Meer informatie

Nederlandse titel
Het PRECiSE project - Ontdekking van prognostische moleculaire markers binnen de hormoon receptor positieve borstkanker patiënten populatie

Extra informatie
Kijk op BOOG - PRECiSE voor nog meer over dit onderzoek.

Datum laatste controle

13-10-2021