BOOG 2016-03 PRECiSE - project (Borstkanker)

  • Gesloten voor deelname sinds 06-05-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Het doel is het opzetten van een database met gegevens van vrouwen en mannen met borstkanker waarbij de gegevens over de behandeling van borstkanker en de resultaten daarvan vergeleken kunnen worden met de activiteit van alle genen in de tumor (ongeveer 25.000). Met deze registratie gaan de onderzoekers op zoek naar verbanden tussen de activiteit van de genen in een tumor, het gedrag van deze tumor en de uitkomst van de behandeling.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 1027 patiënten aan deze studie meegedaan.

Toelichting

De onderzoeksresultaten zijn  afhankelijk van onderzoeksvragen die voorgesteld worden. De resultaten volgen nog.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

N.v.t.
Bij een observationele studie is er geen sprake van loting of behandelarmen. In eerste instantie zal van 1000 patiënten gegevens worden verzameld om diverse (toekomstige) onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

Bijwerkingen

n.v.t.

Extra belasting voor patiënt

Patiënten krijgen de voor hen reguliere behandeling en de bepalingen worden op weefsel gedaan dat reeds is afgenomen voor diagnostiek. Omdat er naast de 70 genen die bepaald worden voor de MammaPrint, ook op 25.000 andere genen getest gaat worden, is het mogelijk dat er toevalsbevindingen worden gedaan die nu of in de toekomst voor de patiënt of voor de familieleden consequenties hebben, zoals bijvoorbeeld een verhoogde kans op de ontwikkeling van erfelijke ziekten (waaronder kanker). Deze kennis kan als belastend worden ervaren en de patiënt kan op het toestemmingsformulier aangeven of zij/hij hierover geïnformeerd wil worden en zo ja op welke manier.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Discovery of prognostic molecular markers within a hormone receptor positive breast cancer patient population

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

1000

Initiatiefnemers

BOOG

Goedkeuring

Het onderzoek en amendementen zijn ter beoordeling voorgelegd aan een erkende medisch-ethische toetsings commissie (Erasmus MC). De commissie heeft geoordeeld dat het onderzoek niet WMO-plichtig is. Het onderzoek blijft buiten de reikwijdte van de WMO. Er is geen aanvullende beoordeling nodig. Voor meer informatie zie CCMO  

Meer informatie

Nederlandse titel
Het PRECiSE project - Ontdekking van prognostische moleculaire markers binnen de hormoon receptor positieve borstkanker patiënten populatie

Extra informatie
Kijk op BOOG - PRECiSE voor nog meer over dit onderzoek.

Datum laatste controle

31-07-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.