HOVON 144 PREBEN-studie (Non-hodgkinlymfoom)

  • Non-hodgkinlymfoom
  • Open sinds 01-06-2018

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Goes
  • Albert Schweitzer Ziekenhuis
  • Erasmus MC
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Meander Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Een studie in fase 1/2 van de combinatie van pixantron, etoposide, bendamustine en, bij CD-20-positieve tumoren, rituximab bij patiënten met recidieve agressieve non-Hodgkinlymfomen van het B- of T-celfenotype – De P[R]EBEN-studie

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

wereldwijd 84; 35 in Nederland

Meer informatie

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: NL60809.078.17

Datum laatste controle

26-06-2020