HOVON 146-studie (Acute lymfatische leukemie)

  • Acute lymfatische leukemie
  • Open sinds 16-05-2018

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Erasmus MC
  • HagaZiekenhuis Den Haag
  • Meander Medisch Centrum
  • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Blinatumomab toegevoegd aan prefase en consolidatie behandeling van volwassenen met een precursor B-cel acute lymfatische leukemie.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • acute lymfatische leukemie

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

wereldwijd 80; 64 in Nederland

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Register CCMO:  NL61022.078.17

Datum laatste controle

26-06-2020