HOVON 146-studie (Acute lymfatische leukemie)

  • Acute lymfatische leukemie
  • Gesloten voor deelname sinds 01-11-2019

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Blinatumomab toegevoegd aan prefase en consolidatie behandeling van volwassenen met een precursor B-cel acute lymfatische leukemie.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Blinatumomab toegevoegd aan prefase en consolidatie behandeling van volwassenen met een precursor B-cel acute lymfatische leukemie.

Kankersoort

  • acute lymfatische leukemie

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

68

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Register CCMO:  NL61022.078.17

Datum laatste controle

20-01-2021