Uitgangspunten

De informatie op kanker.nl is bedoeld als aanvulling en niet als vervanging van het contact met de arts. Kanker.nl verstrekt geen (individuele) behandeladviezen.  

Uitgangspunten met betrekking tot het hele platform

 • De informatie is toegankelijk en begrijpelijk en zo veel mogelijk getoetst door de doelgroep.  
 • Kanker.nl gaat zorgvuldig om met de privacy van deelnemers en bezoekers. Er worden nooit e-mailadressen of andere persoonlijke informatie aan derden verstrekt. Ook worden er geen e-mailadressen gebruikt voor commerciële doeleinden. Stichting kanker.nl voldoet aan de wettelijke eisen omtrent privacy.
 • Kanker.nl bevat geen commerciële boodschappen.
 • Stichting kanker.nl geeft duidelijk aan of en zo ja, door wie de site wordt gesponsord en welke commerciële en niet-commerciële organisaties hebben bijgedragen aan de ondersteuning, diensten of informatie voor kanker.nl.
 • In het contact met mensen die kanker hebben (gehad) en naasten stellen medewerkers van Stichting kanker.nl zich onbevooroordeeld, empathisch en respectvol op. Zij geven geen behandeladvies en nemen ook geen standpunten in.

* Met overige gezondheidsinformatie wordt bedoeld: informatie over complementaire zorg en alternatieve zorg

Er zijn twee soorten informatie te vinden op kanker.nl  
 

1. De Informatie (voorheen bibliotheek)

Hier valt de medische informatie, maatschappelijke informatie, informatie over (toetsing van) kwaliteit van zorg en overige gezondheidsinformatie* onder. De inhoud van deze teksten is gecontroleerd door vakinhoudelijke (artsen, verpleegkundigen, andere professionals) en ervaringsdeskundigen. 

2. De Community

Hier vallen de gespreksgroepen en de blogs onder: de ervaringskennis van patiënten en naasten. Deze inhoud is niet gecontroleerd door vakinhoudelijke deskundigen en ervaringsdeskundigen.

Icoon Bibliotheek

 

Uitgangspunten met betrekking tot de Informatie (voorheen bibliotheek): 

 

 • De informatie is gevalideerd, objectief en betrouwbaar, actueel, duidelijk en begrijpelijk
 • De informatie is gebaseerd op bronnen waarvan de betrouwbaarheid door Stichting kanker.nl geverifieerd wordt.
 • Wanneer informatie wordt gegeven waarvoor (nog) geen of onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is, wordt dat expliciet vermeld.
 • Alle medische informatie en overige gezondheidsinformatie wordt minimaal één keer per twee jaar gecontroleerd door vakinhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen. Deze deskundigen (referenten) voldoen aan nader omschreven kwaliteitscriteria van kanker.nl.
 • Alle informatie is voorzien van een colofon met daarin de namen en functies van deskundigen die de tekst gecontroleerd hebben en de datum waarop deze informatie voor het laatst geüpdatet is.
 • Op kanker.nl worden alleen links opgenomen naar websites die voldoen aan nader omschreven kwaliteitscriteria van kanker.nl
 • Op kanker.nl wordt alleen informatie ontsloten van organisaties die voldoen aan nader omschreven kwaliteitscriteria van kanker.nl
 • De teksten  bevatten geen merknamen, tenzij dit noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid van de tekst.
 • De content op kanker.nl is zo eenvoudig mogelijk geschreven; medische termen worden uitgelegd, waar nodig wordt ondersteunend beeldmateriaal gebruikt of worden teksten van derden herschreven ten behoeve van begrijpelijkheid en eenduidigheid.

 

icoon Ervaringen van anderen

 

Uitgangspunten met betrekking tot de Community:

 

 • De informatie is niet medisch gevalideerd, veiligheid staat voorop
 • De informatie die in de community wordt aangeboden, bestaat uit ervaringen en kennis van mensen die kanker hebben (gehad) en naasten.
 • De informatie in de gespreksgroepen wordt gemodereerd. De moderatoren mogen ingrijpen bij handelingen in strijd met de gebruiksvoorwaarden, de huisregels of bij ander onrechtmatig of strafbaar handelen.
 • In de community (gespreksgroepen, blogs en personen) kunnen mensen die kanker hebben of hebben gehad of naasten ervaringen uitwisselen. Ze moeten daarbij de door hen ondertekende huisregels van kanker.nl in acht nemen. Moderatoren zien er op toe dat mensen elkaar niet aanraden te stoppen met de reguliere behandeling of de reguliere behandeling te vervangen door een alternatieve behandeling.