Peter Oosterveer

CEO van Arcadis
Ik ben onlangs benoemd in de rol van voorzitter. Ik heb geen moment geaarzeld over de mogelijkheid om toe te treden tot de RvT van kanker.nl en hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan het nog beter maken van dit essentiële platform.

Jan-Joost Kraal

Adviseur en coach voor tech scale-ups
Het is vaak een uitdaging om betrouwbare en heldere informatie te vinden, zeker rond een complex en onzeker onderwerp als kanker. Op dit terrein voorziet kanker.nl in een belangrijke behoefte. Met mijn kennis van online platformen en ervaring in productontwikkeling wil ik een bijdrage leveren aan de verbetering en verdere groei van dit mooie platform.

Erik van Muilekom

Verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek
Als verpleegkundig specialist in het AVL zie ik dagelijks in de spreekkamer het belang van goede informatie. Als lid van de RvT van kanker.nl kan ik mijn steentje bijdragen aan het feit dat alle patiënten in Nederland toegang hebben tot betrouwbare informatie en ervaringskennis. Alleen zo kan de patiënt meebeslissen en meepraten over zijn of haar zorg.

Sjoukje Niehof

Programmamanager Duurzame inrichting medische zorg VVT
Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van Stichting kanker.nl vanuit mijn ervaring als ex-patiënt en vanuit mijn ondernemerschap in de zorg. Ik ken de dynamiek in het oncologisch veld goed en zie daarin voor kanker.nl een cruciale rol om met informatievoorziening mensen met kanker te ondersteunen. Bij de diagnose kanker kom je vaak in een onbekend gebied;  goede informatie en ervaringen van anderen zijn dan een belangrijk houvast.