Manon van Beek, MSc.

Voorzitter Raad van Bestuur TenneT
Vanuit mijn rol als voorzitter van de RvT draag ik graag bij aan betrouwbare onafhankelijke informatie voor patiënten. Als bestuurder weet ik hoe belangrijk samenwerken is. Kanker.nl zie ik als een sterke netwerkorganisatie die nauw samenwerkt met deskundigen, patiëntenorganisaties en diverse andere kennisinstituten. De efficiency die optreedt door informatie niet meer op meerdere plekken te ontwikkelen maar wel op meerdere plekken te publiceren juich ik toe.

Prof. dr. Carina Hilders

Gynaecoloog en directievoorzitter Reinier de Graaf, bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap Erasmus Universiteit Rotterdam
In de steeds complexer wordende zorg is samenwerken cruciaal. Als lid van de RvT van kanker.nl help ik graag bij de doorontwikkeling van kanker.nl als netwerkorganisatie. Het is mooi om te zien dat kanker.nl midden in het oncologisch veld staat en daarin samenwerkt met organisaties die ook belang hechten aan een goed geïnformeerde patiënt.

Drs. Tijntje Louwers

Marketing director Squla
Ik geloof sterk in de bundeling van informatie voor kankerpatiënten op 1 plek. De online vindbaarheid van het platform is zeer groot en het is van toegevoegde waarde dat iedereen in Nederland zeker weet dat de informatiebron betrouwbaar is. Kanker.nl is die centrale plek met relevante informatie waar alle betrokken partijen aan meewerken. Daarnaast weet ik als marketingdirecteur van Squla/WRTS dat het belangrijk is om te bouwen aan een sterk merk met duidelijk profiel. Kanker.nl is daar een heel eind mee op weg.

Erik van Muilekom

Verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek
Als verpleegkundig specialist in het AVL zie ik dagelijks in de spreekkamer het belang van goede informatie. Als lid van de RvT van kanker.nl kan ik mijn steentje bijdragen aan het feit dat alle patiënten in Nederland toegang hebben tot betrouwbare informatie en ervaringskennis. Alleen zo kan de patiënt meebeslissen en meepraten over zijn of haar zorg.

Sjoukje Niehof

Programmamanager Duurzame inrichting medische zorg VVT
Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van Stichting kanker.nl vanuit mijn ervaring als ex-patiënt en vanuit mijn ondernemerschap in de zorg. Ik ken de dynamiek in het oncologisch veld goed en zie daarin voor kanker.nl een cruciale rol om met informatievoorziening mensen met kanker te ondersteunen. Bij de diagnose kanker kom je vaak in een onbekend gebied;  goede informatie en ervaringen van anderen zijn dan een belangrijk houvast.