Partners en samenwerkingen

In 2012 hebben KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenverenigingen (NFK) en Integraal Kankercentrum (IKNL) hun krachten gebundeld rond het ontwikkelen van het online platform kanker.nl. Op dit moment is kanker.nl de centrale plek voor (ex-)patiënten en hun naasten, waar informatie en ervaringen over kanker samenkomen. 

Kanker.nl gelooft in de kracht van verbinding én in het dienen van een gezamenlijk belang. Daarom werken we graag samen met partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben: de kwaliteit van leven van kankerpatiënten en naasten verbeteren. Kanker.nl probeert dit te bereiken door kankerpatiënten digitale voorzieningen op maat te bieden: betrouwbare informatie, de mogelijkheid om ervaringen met anderen te delen en het bieden van hulp en ondersteuning.

Met wie werken we samen?

Kanker.nl werkt samen met diverse organisaties en personen waaronder KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, zorgprofessionals, zorgverzekeraars is het informatieaanbod op kanker.nl mogelijk, evenals de verbreding en de verdieping ervan.    

Over KWF

KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Jaarlijks sterven er zo'n 45.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Meer dan 800.000 mensen leven op dit moment met of na kanker. KWF Kankerbestrijding werkt aan: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Goede informatievoorziening en steun en ervaringen van lotgenoten geeft houvast en helpt om het gevoel van ‘regie' tijdens het ziek zijn terug te krijgen. Daarom steunt en financiert KWF kankerbestrijding het platform kanker.nl. Kijk voor meer informatie op www.kwf.nl

Over IKNL

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt IKNL met medische professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet. IKNL deelt de gegevens over overlevingscijfers en cijfers over het aantal nieuwe patiënten met kanker.nl. Ook de Verwijsgids en de informatie over kankeronderzoek op kanker.nl zijn informatiediensten die door IKNL ontwikkeld en geleverd worden. Kijk voor meer informatie op www.iknl.nl. 

Over NFK 

NFK

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 21 kankerpatiëntenorganisaties. Elke kankerpatiëntenorganisatie maakt zich sterk voor patiënten met een bepaalde vorm van kanker of de gevolgen daarvan. De koepel behartigt de algemene belangen en ondersteunt de leden. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Zij bundelen de stem van deze groepen onder meer via het patiëntenpanel ‘Doneer je ervaring’. NFK laat haar stem horen in de politiek, de media, de zorg, de wetenschap en bij verzekeraars. Kijk voor meer informatie op www.nfk.nl

Kankerpatiëntenorganisaties 

Kankerpatiëntenorganisaties en kanker.nl proberen hun medische informatie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, en als het kan met elkaar te maken. De meeste kankerpatiëntenorganisaties zijn aangesloten bij NFK. Zie ook de informatie op kanker.nl/patientenorganisaties.

KPO video

Referenten 

Voor een inhoudelijke check van de medische informatie kunnen we niet zonder onze referenten. Bij elk artikel staat in het colofon welke professional de informatie heeft gecontroleerd. De referenten doen dit vrijwillig. 

Professionals op het platform

Er is een grote groep professionals die vrijwillig vragen van deelnemers beantwoordt op kanker.nl. Voor zowel patiënten als de professionals is dit een waardevolle dienst. Het geeft professionals namelijk inzicht in de vragen die bij (ex-)patiënten en hun naasten leven. Een overzicht van professionals die vragen beantwoorden vind je hier. 

Voorwaarden voor samenwerking 

Een belangrijk uitgangspunt bij het samenwerken met andere partijen is het behoud van onafhankelijkheid en integriteit. Dit betekent onder andere dat Stichting kanker.nl geen reclame maakt voor producten en diensten van commerciële organisaties of geld van hen aanneemt. Lees alle uitgangspunten van Stichting kanker.nl. 

Wil je met ons samenwerken?

Wil jij of jouw organisatie iets aan kanker.nl bijdragen? We gaan graag met je in gesprek. Stuur een e-mail naar info@kanker.nl