Zorgen voor jezelf en elkaar

22 juni 2023

Kanker.nl haalde behoeftes en tips op bij ervaringsdeskundigen en professionals
 

jubileumbijeenkomst

Vanwege haar 10-jarig bestaan heeft kanker.nl een reis gemaakt door Nederland om in gesprek te gaan met (ex-)patiënten en naasten, vrijwilligers en professionals, om te praten over zelfredzaamheid bij kanker. Dit om de agenda op te halen voor de komende tien jaar, waarin kankerpatiënten en hun naasten steeds meer op zichzelf en op elkaar aangewezen zullen zijn. 

Concrete resultaten voor de komende 10 jaar

Voor de meeste mensen is de eerste confrontatie met kanker heftig: ‘Alsof er een bom ontploft’. Kanker heeft invloed op je emoties, lichaam, dagelijks leven en je maatschappelijke positie. Wanneer wat te doen is vaak onbekend terrein en een te grote zoektocht. De tour heeft concrete tips opgeleverd hoe kanker.nl kan helpen in het aanbieden van handvatten voor zelfredzaamheid.

jubileumkaartjes

De uitkomsten

De uitkomsten van de groepsgesprekken waren helder:

  1. Kanker.nl, maak een spoorboekje dat per stap in het ziekteproces inzicht geeft wat ons te wachten staat, wat op dat moment belangrijk is en wat we zelf kunnen doen. Zo krijgen patiënten en naasten meer grip op de situatie.
  2. Bij dit spoorboekje zijn de praktische tips belangrijk van ervaringsdeskundigen: mensen die je voor gingen in het ziekteproces.
  3. Deelnemers gaven aan: kanker is een zware belasting van je dagelijks leven, maar om hulp vragen is moeilijk. Geef mijn omgeving concrete voorbeelden hoe zij proactief hulp kunnen aanbieden.
  4. Mensen die al verder zijn in het ziekteproces en wiens situatie op die van jou lijkt, kunnen je hoop geven, je behoeden voor fouten, je helpen bij je afwegingen en met praktische tips. Help om lotgenoten te vinden.
  5. Een dringende oproep om informatie, hulp, tips en tools op één plek vindbaar te maken. Iedereen wordt dol van slechte vindbaarheid, versnippering, dubbelingen, tijdelijkheid van initiatieven en lokale verschillen.

Vervolgstappen

Kanker.nl gaat aan de slag met het spoorboekje en zoekt daarbij actief de samenwerking op met bestaande en nieuwe netwerkpartners.

Wil je het rapport ontvangen?
Vraag het aan via 10jaar@kanker.nl