Unieke samenwerking levert eenduidige informatie over schildklierkanker op

Februari 2020
 

De informatie op kanker.nl/schildklierkanker en www.schildklier.nl is vernieuwd en uitgebreid. Het brede informatieaanbod is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting kanker.nl, de werkgroep Schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland (SON), de multidisciplinaire beroepsgroep DTCG (Dutch Thyroid Cancer Group) en IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Een samenvatting van de informatie komt ook op zeldzamekankers.nl, de website van Platform Zeldzame Kankers (onderdeel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), waar de werkgroep Schildklierkanker van SON zich vorig jaar bij heeft aangesloten.

Dr. Vriens

Dr. Dennis Vriens van het LUMC heeft meegewerkt aan de informatie en zegt hierover:
"De samenwerking tussen SON, kanker.nl, IKNL en DTCG is van meerwaarde voor de patiënt. Het levert betrouwbare informatie op voor alle schildklierkankerpatiënten."