Overige cijfers kaposisarcoom

Opslaan

Nieuwe patiënten met kaposisarcoom (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met kaposisarcoom laat een grillig patroon zien. Soms meer, dan weer minder. Dat wordt mede veroorzaakt door het kleine aantal mensen dat deze vorm van kanker krijgt. Een klein verschil lijkt al snel groot.
Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker.
In 2000 kregen ongeveer 45 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ook ongeveer 45.

Leeftijdsverdeling voor kaposisarcoom, 2015

Toelichting: Kaposisarcoom komt in alle leeftijdsgroepen voor. Op latere leeftijd neemt het aantal enigszins af.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)